Förhandlingsrätt och lönebildning - Uttalande antaget på årsmötet 20 mars 2011

 

Den självständiga förhandlingsrätten och lönebildningen är hotad av de förslag som ligger på EU-toppmötets bord när stats- och regeringscheferna träffas 24-25 mars i Bryssel.

Lönebildningen hotas både av det lagstiftningspaket om ekonomisk styrning som EU-kommissionen lagt fram och av EU-ordföranden Herman Van Rompuys förslag till en ”pakt för euron” – ett förslag som fångar upp delar av den föreslagna tysk-franska ”konkurrenskraftspakten”.

Fria parter som självständigt förhandlar om löne- och anställningsvillkor är grundbulten i den svenska modellen och för en sund lönebildning. Statlig lönepolitik, eller än värre, en överstatlig lönepolitik måste avvisas med kraft. Sveriges löntagare representerade av LO, TCO och SACO har uppmanat den svenska regeringen att säga nej till de delar av förslagen som hotar den självständiga rätten för parterna att sluta avtal om lönerna. Men förslagen väcker löntagarnas vrede i hela Europa. Europas löntagare arrangerar stora protestaktioner som kommer att genomföras runt om i Europa; Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Ungern m.fl länder.

Att företagens rätt att tjäna den sista kronan alltid ska ges företräde framför de fackliga och medborgerliga fri- och rättigheterna är något som tydligen kännetecknar den borgerliga politiken på hemmaplan såväl som på Europanivå.

Vi uppmanar Västerbottens borgerliga riksdagsledamöter att bekänna färg och deklarera var man står i denna för löntagarna så viktiga fråga. Är ni beredda att ställa er på löntagarnas och deras organisationers sida i denna fråga? Är ni beredda att stoppa de förslag som nämns ovan och som berör lönebildningen? Anser ni att det är viktigt att försvara den självständiga lönebildningen i Sverige och i övriga medlemsländer?


 

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-21 13:59