Gravmark-Bullmarks s-förening uppmärksammades


Socialdemokraterna i Umeå passade på att uppvakta Gravmark-Bullmarks
S-förening för ett bra lokalt arbete.

Föreningen har lagt ner engagemang i arbetet med att utveckla landsbygden och skapa en god livsmiljö i en by. Kampen för att få en väl fungerande postgång har under förra året tagit mycket tid men även rätten att små byabutiker ska ges möjlighet att leverera varor till kommunens olika verksamheter utan att
omfattas av den kommunala upphandlingen.

Ingeborg Jonsson, säger att det är viktigt att det politiska arbetet utgår från landsbygdsprogrammet som ger mindre byar möjlighet att växa som därmed skapar en god livsmiljö för gammal och ung.

Ingeborg Jonsson, ordförande i S-föreningen fick ta emot rosor av ordförande Christer Lindvall, ordförande för Socialdemokraterna i Umeå.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-10 16:06