Handbok för Umeå arbetarekommun

Socialdemokraterna i Umeå har reviderat sin handbok på årsmötet den 29 mars. Socialdemokraterna består av medlemmar i s-föreningar och klubbar, samt direktanslutna. Alla medlemmar har genom sitt medlemskap rätt att vara med och påverka politiken. För att kunna utöva den rätten är det viktigt att förstå hur de beslutande processerna går till, därför har Socialdemokraterna i Umeå beslutat om att ha en handbok.

I handboken finns förutom grundstadgarna ett förtydligande om hur partiets medlemmar i Umeå vill att det politiska arbetet ska fungera lokalt. För att göra den lokala tillämpningen av stadgan känd och för att dokumentera den praxis som genom åren upparbetats tog Socialdemokraterna redan 2008 initiativ till den så kallade handboken.

 -        Socialdemokraterna i Umeås handbok är ett stöd för våra interna processer. Vi vill att det ska tydligt och transparent för alla medlemmar, nya som gamla, vad som gäller därför finns även våra lokala rutiner nedtecknade tillsammans med grundstadgan i en så kallad handbok, säger Harriet Hedlund, ordförande för Socialdemokraterna i Umeå.

 

Handboken kan du läsa här

Bakgrund

Handboken revideras varje år, i samband med årsmötet bland annat till följd av att Socialdemokraterna nationellt på partikongresserna gjort förändringar i stadgan eller för att Socialdemokraterna i Umeå beslutar om nya lokala tillämpningar.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-12 15:13