Handlingsplan för mångfald

Socialdemokraterna i Umeå tog på årsmötet den 23 mars ställning till den handlingsplan som arbetsgruppen för mångfald arbetat fram. I handlingsplanen beskrivs hur Socialdemokraterna kommer att arbeta för att öka mångfalden i partiet för att bättre kunna spegla Umeås befolkningssammanssättning när det gäller andelen förtroendevalda med utomnordisk bakgrund.

Mångfaldsgruppens arbete har letts av Hammam Al Rabi som varit sammankallande. Övriga deltagare har varit Nasteho Osman, Margareta Rönngren och Alejandro Caviedes.

-          Jag är glad att Socialdemokraterna i Umeå har beslutat om konkreta mål för hur vi ska gå vidare med partiets mångfaldsarbete, säger Hammam Al Rabi, sammankallande för Umeå arbetarekommuns mångfaldsgrupp.

-          Valrörelsen har också, i och med årsmötet, börjat och det innebär att vi nu tagit det formella avstampet och aktivt kommer att börja värva nya medlemmar till Socialdemokraterna. Mångfaldsplanen kommer att vara ett stöd för detta arbete, avslutar Hammam Al Rabi.

Årsmötet biföll förslaget till mångfaldsplan utan ändringar.

Här kan du läsa förslaget till mångfaldsplan.

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-23 20:34