Höstkampanj - Unga i Jobb


PRESSMEDDELANDE
Umeå
2011-09-05

Socialdemokraterna i Umeå beslutade vid sitt representantskapsmöte den 5:e september att genomföra en höstkampanj om unga människors situation på arbetsmarknaden. För att få en bild över situationen hade Per Renström och Carola Larsson från Arbetsförmedlingen bjudits in.

En redovisning över hur det faktiska läget ser ut lämnades där ungefär 1000 ungdomar är direkt arbetslösa och ca 500 i arbetsmarknadsåtgärder. Det finns stora felkällor då många ungdomar väljer att inte skriva in sig på arbetsförmedlingen. Problemet är att ungdomarna som registrerar sig vid AF inte får någon ersättning de första 90 dagarna, vilket gör att vissa vänder sig till Socialtjänsten istället.

Hans Lindberg, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisade kommunens insatser för att få unga i jobb. Ett bra samverkansprojekt är ungdomstorget där alla aktörer finns och underlättar för unga att komma i en åtgärd för att komma närmare en anställning.

Socialdemokraterna i Umeå ställer krav på regeringen att vidta åtgärder; vi kan inte offra en hel generation bara för att regeringen hellre sänker skatten för de rika än att tillföra skattemedel till vuxenutbildningen och riktade insatser för att få unga i arbete.

De socialdemokratiska politikerna i kommunen har fördelat överskottet från 2010 års verksamhet för att motverka ungdomsarbetslösheten. 80 miljoner för innevarande mandatperiod är ett stort åtagande för det som egentligen är en statlig angelägenhet.

Christer Lindvall, ordförande i personalutskottet anser att Umeå kommun har goda förutsättningar att bryta en negativ trend där ungdomsarbetslösheten bitit sig fast på en allt för hög nivå. Sedan är förhoppningen att de ungdomar som får chansen att arbeta i offentlig sektor ser det som en framtida möjlighet. Rekryteringsbehoven är stora på grund av stora pensionsavgångar det kommande årtiondet.

Socialdemokraterna har beslutat att manifestera kampen för unga i jobb i kommunen den 10 september vid de lokala köpcentra runt om i Umeå.


För mer information kontakta:

Christer Lindvall, 070-638 94 70
Hans Lindberg, 070-589 01 66

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-06 11:01