Ny ordförande för Socialdemokraterna i Umeå

 Umeå arbetarekommun höll på söndagen årsmöte och valde ny ordförande efter Christer Lindvall. Harriet Hedlund, till vardags landstingspolitiker, valdes till ny ordförande. Harriet har tidigare varit ledamot i styrelsen.

 -        Jag är stolt och hedrad över förtroendet att få leda Umeå arbetarekommun. Vi har spännande och intensiva månader framför oss. Socialdemokraterna har många företrädare och medlemmar och tillsammans ska vi kämpa för att flytta fram Socialdemokraterna i Umeås positioner, säger Harriet Hedlund, ny ordförande Umeå arbetarekommun.  

 

Harriet Hedlund, ordförande (1 år)           - nyval

Övriga ledamöter i arbetsutskottet (2 år): 
Helén Pettersson, vice ordförande                - vald till 2015
Lennart Holmlund, ledamot                             - vald till 2015
Hans Lindberg, kassör                                    - omval
Håkan Johansson, facklig ledare                   - omval 
 

Övriga ledamöter i styrelsen (2 år):
Marie-Louise Rönnmark                               - vald till 2015
Eva Andersson                                              - vald till 2015
Andreas Lundgren                                         - vald till 2015
Andreas Sjögren, studieorganisatör            - vald till 2015
Emma Nilsson                                                - omval
Leif Berglund                                                  - omval
Kerstin Grundberg                                         - omval
Alejandro Caviedes                                       - omval
Hans-Åke Rönnlund                                       - nyval (tidigare ersättare)
Gunilla Lundgren                                            - nyval (tidigare ersättare, fyllnadsval 1 år/Harriet Hedlund)
 

Till ersättare valdes (1 år):
Hammam Al Rabi                                          - omval
Nina Björby                                                    - omval
Peter Burström                                              - omval
Irma Olofsson                                                - omval
Ola Borgström                                               - omval
Saga Henriksdotter                                      - omval
Lars Lilja                                                        - nyval

Övriga val till Umeå arbetarekommuns olika funktioner: 

 

  • ·        3 revisorer och 3 revisorsersättare.
  • ·        16 personer valdes in till Fackliga utskottet.
  • ·        Roland Samuelsson valdes till sammankallande för s-förtroendevalda i kyrkan i Umeå kommun, inklusive    församlingarna i kommundelarna.
  • ·        9 personer valdes in till internationella utskottet där Owe Persson utsågs till sammankallande.
  • ·        7 personer valdes till valberedningen där Carin Nilsson utsågs till sammankallande.
  • ·        Glenn Sjöström valdes till Fanbärare.

  

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-23 19:05