Prime - Uttalande antaget på representantskapet 31 januari 2011UTTALANDE: Umeå Arbetarekommuns representantskap 2011-01-31

Med anledning av den diskussion som varit kring det socialdemokratiska partiet och PR-byrån Prime känner vi ett behov av att markera mot den typen av arbetssätt som Svenskt Näringsliv och Prime har ägnat sig åt. Det ska inte råda någon som helst tvivel om att det är helt oacceptabelt att försöka köpa sig till inflytande i vårt parti.

Efter två valförluster i rad är det nog inte många som lyfter på ögonbrynen då det Socialdemokratiska partiet med självrannsakan analyserar och vill veta vad som gick snett. Det tillsätts en kriskommission, vår partiledare väljer att avgå och det kallas till extra partikongress. Inget konstigt alls. Det konstiga och fullständigt oacceptabla är att flera månader efter valnederlaget via media få kännedom om Svenskt Näringslivs infiltrering i genomförandet av vår Socialdemokratiska valrörelse.

Vi, den svenska arbetarrörelsen, är en folkrörelse. För det Socialdemokratiska partiet innebär det en omfattande dialog inom hela rörelsen. Partikongressen året före valet var en uppvisning i folkrörelse. Efter ett brett rådslagsarbete fastslog den interna representativa demokratin de politiska riktlinjer som vi var överens om att gå till val på. Därför blev många förvånade då vi i valrörelsen inte alltid kände igen budskapet.

För Svenskt Näringsliv var det säkert billigt med 4 miljoner kronor. En PR-byrå där många sossar jobbar, en del av dem namnkunniga och därmed också medialt intressanta, nog kan man förstå hur Svenskt Näringsliv tänkte. Dom är en intresseorganisation med uppgift att främja näringslivets snäva ekonomiska intressen. Men hur tänkte Niklas Nordström?

Det är för oss fullständigt obegripligt och oacceptabelt att han utnyttjar sina nätverk, sina gamla vänner och låter Svenskt Näringsliv infiltrera folkrörelsen mot betalning. Beväpnad med färdigskrivna debattartiklar, med mötesaktiviteter och tillhandahållande av argument som ledde partikamrater rakt in i onyanserade ställningstaganden om tillväxtpolitik långt från partikongressens ställningstaganden. Även eftervalsanalysen har präglats av Primes argumentation, till och med under själva valnatten satt Nordström i TV-sofforna som socialdemokratisk analytiker.

Vi Socialdemokrater måste stå upp för vår folkrörelse. Därför förutsätter vi att det är sista gången enskilda partikamrater eller grupper inom arbetarrörelsen låter sig köpas. Kommunikationskonsulent Niklas Nordström har utan tvekan agerat omdömeslöst och hans förtroende är förbrukat. Detta är dock inte en personfråga utan en fråga om var och på vilket sätt som den Socialdemokratiska valrörelsen organiseras och styrs.

Vis av erfarenheten går vi nu vidare och ser fram emot den extra partikongressen. Med ny partiledning och ny styrka plockar vi fram partikongressens beslut om politiska riktlinjer och tar oss återigen an den politiska vardagen med den ideologiska kraft i folkrörelsen som vårt parti har.

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-03 16:19