Studiestuga projektet uppmärksammades på Representantskapsmötet 7 november

 

Helén Pettersson berättade om det mycket uppskattade Studiestuga projektet som initierats av ABF, SSU, USHF och Unga Örnar där initiativtagare har varit Hammam Al Rabi och Rebecka Jacobsson.

Studiestugan på Ersboda riktar sig till elever i grundskolan som har behov av stöd och hjälp med läxläsningen. Det är framförallt SSU:are och medlemmar i USHF som också är studeranden på Umeå universitet som hjälper till med läxläsningen.

Helén Pettersson delar ut rosor till Hammam Al Rabi och skickar med Hammam Al Rabi uppskattande ord till Rebecka Jacobsson som tyvärr inte är närvarande på kvällens representantskap.

  
Hammam Al Rabi och Helén Pettersson, vice ordförande. Foto: Janet Ågren

Hammam Al Rabi tackade representanskapet, Rebecka Jacobsson som inte är närvarande, ABF, övriga SSU:are, Ersboda s-förening, samt Thomas Frid, ombudsman ABF Västerbotten.

Läs mer om studiestuga projektet här

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-08 13:55