Tage Erlanders hedersmedalj


Lennart Holmlund, Harriet Hedlund och Torsten W Persson
Foto: Hans-Åke Rönnlund


På Umeå arbetarekommuns årsmöte söndag den 20 mars 2016 mottog Torsten W Persson Tage Erlanders hedersmedalj. Som representant från Centrala stans Socialdemokratiska förening höll fd kommunalråd Lennart Holmlund ett personligt och gripande tal till Torsten W Persson om hans långa politiska bana och sitt engagemang i Umeås politik.

Erlandermedaljen överlämnades av Harriet Hedlund, ordförande i Umeå arbetarekommun tillsammans med Lennart Holmlund. Torsten W Persson höll ett tacktal med uppmuntrande ord till årsmötet och ett antal uppmaningar till den nuvarande kommunledningen. Torsten mottog stående ovationer från ett 100-tal medlemmar.

Torsten W Persson initierade ”Socialdemokratiskt idéforum” i Umeå. En uppskattad verksamhet av partimedlemmar och andra idépolitiskt intresserade.  Seminarieverksamheten innebar idépolitiska samtal i seminarieform om demokrati, politik, ekonomi och samhälle under åren 2003-2011. Idéforum blev känt över hela landet. Seminarierna var under alla år mycket välbesökta och Torsten lade ner mycket tid och engagemang i att hitta utmanande ämnen och föreläsare. Seminarierna var kostnadsfria och riktade sig till alla intresserade, även de som inte var medlemmar i partiet. Torsten resonerade på så vis att Socialdemokraterna på detta sätt kunde värva fler medlemmar till partiet. Varje seminarium dokumenterades med bild och innehåll och Torsten skrev efter genomfört seminarium alltid ett personligt tackbrev till föreläsarna. När seminarierna annonserades cyklade Torsten ( då i 80 års åldern) runt i stan och anslog affischer på anslagstavlorna.

Torsten W Persson var verksam kommunpolitiker från 1959 fram till 1988. Under 1971-1988 kommunalråd i Umeå där han efterlämnat många avtryck i Umeå kommun. Hela tiden under sitt politiska engagemang har Torsten betonat vikten av att bygga och skapa det goda samhället där kulturen har en given plats. Torsten W Persson var även kommunstyrelsens ordförande 1980-1985. Det händer fortfarande att Torsten W Persson kontaktar kommunstyrelsens ordförande och nämndsordföranden för att ställa frågor om hur det går i kommunpolitiken.

För ytterligare upplysningar;

Harriet Hedlund, ordförande för Umeå arbetarekommun
Tfn: 070-3974622

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-22 15:29