Tage Erlanders hedersmedalj

Bengt har varit politisk aktiv i socialdemokraterna i mer än 36 år. Han har varit ordförande i Sävar Kommundelsnämnd 1986-1991 och 1994-1998 och 2002-2014. 1998-2002 var Bengt ledamot i Kommundelsnämnden. Den tiden 1998-2002 hade Vänsterpartiet ordförandeskapet, efter en uppgörelse efter valresultatet, vilket var en katastrof för verksamheten och kommundelen.

Bengt har alltså verkat för kommundelen i 28 år. Han har med sitt ledarskap haft nära kontakt med de s-föreningar som har funnits i kommundelen. Bengt har under sitt ordförandeskap verkat för att gränser mellan olika verksamheter inom kommundelen ska minimeras och att samarbetet och nyttjande av varandras erfarenheter skall vara målsättningen i arbetet.

Detta var också ambitionen med kommundelsreformen. Ett nära samverkan mellan olika verksamheter och med kommuninnevånarna och de lokala föreningarna.

Bengt har på ett utomordentligt sätt lyft kommundelens utveckling och behov. Bengt är trygg och stabil i sitt politiska engagemang. Han är bra på att lyssna in och ta till sig synpunkter från medlemmar och kommuninnevånare.

Bengt är en sann, genuin socialdemokrat. Från Sävar-Täfteå s-förening är vi stolta över att Bengt nu får Erlandermedaljen för sitt politiska arbete och engagemang som han fortfarande har.
Erlandermedaljen överlämnades av Andreas Lundgren, vice ordförande i Umeå arbetarekommuns styrelse.

 
 Bengt Holm och Andreas Lundgren                                          Foto:   Carin Nilsson

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-21 10:33