Umeås socialdemokrater stöder valberedningens förslag till partiledare - Uttalande antaget på årsmötet 20 mars 2011


Umeås socialdemokrater är glada att en enig valberedning har lagt fram förslaget att Håkan Juholt föreslås till partiledare för det socialdemokratiska partiet vid den extra partikongressen den 25 – 27 mars.

Lika positiv är Umeå Arbetarekommun till förslaget att välja Carin Jämtin till partisekreterare och ställer sig bakom förslaget i sin helhet. Vi tror att de tillsammans kommer att utgöra ett starkt lag och vi ser med tillförsikt på framtiden med dessa två i ledningen. Håkan och Carin har en bred erfarenhet samt ett synsätt på vår folkrörelse som med säkerhet kommer att utveckla partiet och leda oss mot valseger 2014.

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-21 14:02