Uttalande: Socialdemokraterna stödjer ABF Umeåregionen

Socialdemokraterna i Umeå har på arbetarekommunens årsmöte ställt sig bakom och berömmer ABF Umeåregionens beslut att avvisa personer som uttryckt sympati med Sverigedemokraterna från en studiecirkel.

ABF är ett förbund av medlemmar som själva bestämmer vilka värderingar som ska genomsyra verksamheten. Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti med såväl en agenda som sina rötter fyllda av rasism och fascism. Kampen mot ondskans och hatets ideologier står nu på dagordningen för alla demokratiska krafter.
Hat och främlingsfientlighet ska vi möta med goda argument och tydliga värderingar.

En politik som bygger på allas rätt till utbildning, arbete, bostad och en stark välfärd är den bästa garanten mot främlingsfientlighet, hat och våld.

Vi socialdemokrater kommer både som parti och som medlemmar att ta kampen mot rasism och fascism. Vi ska fortsätt att kämpa för frihet, jämlikhet, jämställdhet och ett solidariskt samhälle.

Kontakt för ytterligare information:
 

Harriet Hedlund
Ordförande Umeå arbetarekommun
070 – 397 46 22

eller

Janet Ågren
Politisk sekreterare (s)
070 – 610 47 85

Emma Nilsson
Verksamhetsassistent Umeå arbetarekommun (s)
070 – 669 01 18

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-23 18:59