Uttalande antaget på Socialdemokraternas årsmöte 24 mars 2013

Umeå arbetarekommun stödjer SSU:s krav på en 90-dagarsgaranti

Umeå arbetarekommun ställer sig bakom SSU:s krav på att alla unga arbetslösa ska få hjälp från dag ett, samt jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar. I Sverige råder massarbetslöshet. Allra mest alarmerande är det för de unga där drygt 22 procent var arbetslösa i december. Regeringen har satsat på att sänka de sociala avgifterna, och momsen i vissa branscher. Dessa åtgärder har varit mycket kostsamma men utan resultat. Regeringens ungdomsgaranti är i första hand en garanti för företagen att anställa unga till lägre lön, inte en garanti för den arbetssökande. Regeringens så kallade garanti innebär att en ung person som tidigast efter tre månaders arbetslöshet kan få knapphändigt stöd till exempel genom jobbcoacher. Innan dess är man hänvisad till CV-hjälp och liknande, åtgärder som visat sig verkningslösa.

Nu är det är hög tid att Socialdemokraterna på nationell nivå tar ställning för åtgärder som faktiskt kan göra skillnad! Därför stöttar Umeå arbetarekommun SSU:s förslag på en 90-dagarsgaranti inför den kommande partikongressen. Den innehåller insatser för arbetslösa unga från första dagen. Efter 90 dagar ska alla unga arbetslösa ha en utbildning, praktik eller arbete att gå till. Det innebär bland annat att unga utan fullständiga gymnasiebetyg ska kunna tillgodogöra sig gymnasiekompetens med generös ersättning och att Arbetsförmedlingen skall erbjuda kvalitativa praktikprogram och yrkesintroduktionsjobb som kombinerar utbildning och arbete. Kontraktet innebär jobb enligt "Västeråsmodellen" med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid. Därutöver vill vi ha praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid. Ersättningarna skall villkoras med att utbildningskontraktet fullföljs.

SSU och Umeå arbetarekommun kräver konkreta insatser för alla de unga människor som befinner sig i arbetslöshet. Saker som är avgörande för att få jobb är erfarenhet och utbildning. För varje dag av arbetslöshet blir inträdet på arbetsmarknaden svårare. Genom tidigare insatser undviker vi att unga hamnar i långtidsarbetslöshet, tappar självförtroende och stigmatiseras från arbetsmarknaden. Detta är en vinst för den enskilda individen såväl som för samhället i stort. Det är därför hög tid att införa 90-dagarsgarantin!

Umeå arbetarekommun antog uttalandet på årsmötet 24 mars 2013.

Socialdemokraterna i Umeå

För ytterligare information;

Christer Lindvall, ordförande
070-638 94 70

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-25 14:03