Uttalande antaget på Socialdemokraternas årsmöte 25 mars 2012


Uttalande till styrelsen för Socialdemokraterna i Västerbotten Umeå

Arbetarekommunen vill välkomna Stefan Löfven i rollen som ny ordförande för det Socialdemokratiska Arbetarepartiet och vi vill uttrycka vårt stöd till honom att leda partiet framåt.
 
 
Efter valnederlaget 2010 antog Umeå Arbetarekommun ett uttalande om partiets politiska riktning, i enlighet med partikongressens beslut.
 
Nu är den gemensamma uppgiften att hitta lösningar och svar på vår tids stora samhällsproblem och verkställa partikongressens beslut. Det är därför viktigt att det politiska reformarbete som grundlades av den förra socialdemokratiska kongressen ligger fast. Vi uppskattar den öppna idédebatt som tillåtits börja verka, där blicken flyttas från ett snävt, ekonomiskt perspektiv till en politik för jämlikhet för flertalet. För oss är det centralt att de visioner som Socialdemokraterna tagit fram omsätts i konkreta politiska beslut och förslag och återfinns i såväl riksdagens budgetmotioner som i partiets interna arbete inför nästan partikongress. Vi behöver ta ett första steg mot minskade klyftor genom att bekämpa barnfattigdomen, åtgärda misslyckade avregleringar och angripa vinster inom välfärden. Vi behöver höja ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystem och a-kassa, garantera välfärden genom en politik för full sysselsättning samt investera i utbildning och höjda skolresultat.
 
Socialdemokratin ska återupprätta tron på politikens möjligheter, istället för att sitta på läktaren och låta marknaden styra eller bara reagera på andras politiska förslag. Så kan vi vända utvecklingen och ta nästa steg i ett samhällsbygge för ett jämlikt Sverige.
 
Med en fastlagd politisk inriktning som vilar tryggt på socialdemokratiska grundvärderingar kan vi vinna nästa val och stärka vår rörelse inför framtiden.
 
 
/Årsmötet antog uttalande och beslöt att skicka det vidare till styrelsen för Socialdemokraterna i Västerbotten.
 
 
 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-25 17:16