Uttalande antaget på Socialdemokraternas årsmöte 25 mars 2012


Socialdemokraterna i Umeås årsmöte 2012-03-25
Årsmötet beslutade anta följande uttalande:
 
 
Framtidens Umeå är ett bättre Umeå och arbetet för detta börjar här och nu!
 
Utbildningsbakgrunden är avgörande för risken för arbetslöshet och hur hårt man drabbas vid perioder av hög arbetslöshet. Under 1990-talet drabbades 44 procent av de icke facklärda arbetarna av arbetslöshet. Motsvarande andel bland högre tjänstemän var 18 procent. Arbetslöshetstiderna var dessutom längre för icke fackutbildade arbetare än för högre tjänstemän. Det visar att klasskillnader påverkar arbetslöshetsrisken.
 
Nu ser vi att ungdomsarbetslösheten biter sig fast samtidigt som regeringen väljer att dra tillbaka statsbidragen för yrkesutbildningar till kommunernas vuxenutbildning. För Umeås del innebär det 7 miljoner mindre till den kommunala vuxenutbildningen för 2012 och endast 26 procent av de ansökta yrkeshögskoleutbildningarna har blivit beviljade till att få starta av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Orsaken är att det saknas pengar.
 
Vi socialdemokrater som är verksamma på den lokala nivån har fullständigt tappat hoppet kring regeringens sätt att jobba med arbetsmarknadspolitik. Regeringens val att lägga allt ansvar på individen ifall man drabbas av arbetslöshet är både oansvarsfullt och cyniskt. Regeringen bortser från att det handlar om arbetsmarknadsstrukturer som stänger vissa människor ute och att vi politiskt måste föra en jobbskapande politik.
 
Vi socialdemokrater vill hjälpa våra unga och i Umeå kommun tar vi ansvar för detta, bland annat genom att avsätta 80 miljoner till unga i en arbetslöshetsfond. Genom att ha tilltro till den resurs som våra unga människor faktiskt utgör och våga satsa pengar på jobb och utbildning i kommunen tror vi att politik gör skillnad. Under mandatperioden kommer ca 800 unga människor ges möjlighet till jobb i kommunens olika verksamheter.
 
Politiskt har vi även fattat beslut om att avsätta 120 miljoner till en social investeringsfond, detta i syfte att minska marginaliseringen bland barn och unga, samt att ge alla medborgare i Umeå goda uppväxtvillkor. Utöver detta har vi skapat ungdomstorget där ungdomar mellan 16-29 år ska få hjälp med praktik och utbildning. Framgångskonceptet är att kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns på samma ställe och tar gemensamt ansvar så att unga människor inte behöver hamna mellan stolarna. Det är också viktigt att vi får till ett ökat samarbete mellan ungdomstorget och ungdomshälsan.
 
Vi Socialdemokrater ser det som en investering både för individen och för samhället att alla människor ska kunna lyckas och förverkliga sina drömmar. I Umeå försöker vi skapa dessa förutsättningar. Vår strävan är att framtidens Umeå ska vara ett bättre Umeå. Arbetet för detta börjar här och nu. 
 
Arbete åt alla!
 
Socialdemokraterna i Umeå

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-25 17:13