Uttalande som antogs på representantskapet 2013-10-31

Pressmeddelande
31 oktober
Socialdemokraterna i Umeå

Våra tankar går till Liza

I dag har vi nåtts av en nyhet om något som aldrig får hända – en nyhet om ett direkt hot mot vårt demokratiska system. En politiker har misshandlats i sitt hem på grund av beslut som behandlas i våra demokratiska församlingar. Denna gång tros motiven vara skolnedläggningar. Umeå arbetarekommuns representantskap skickar sina varmaste tankar till Liza Jonsson (S) och hennes familj, men också till andra förtroendevalda och folkvalda politiker runt om i landet som tvingas göra svåra prioriteringar och fatta tuffa beslut. Våld och hot mot demokratiskt valda företrädare är ett hot mot vår demokrati, och det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera.

Uttalandet antogs på Umeå arbetarekommuns representantskap 2013-10-31

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-31 23:43