Individ och familjenämnd


Ordinarie ledamöter

Andreas Lundgren, ordförande
Leif Berglund
Ingrid Gustafsson
Marikk Henriksson

Ersättare
Hammam Al Rabi
Carola Andersson
Agnes Blom Bringlöv
Hans-Åke Rönnlund