Miljö- och hälsoskyddsnämnd


Ordinarie ledamöter
Andreas Sjögren, ordförande
Lena Grubb
Dennis Larsson
Charlotta Westerlund

Ersättare
Meharana Bassami
Jari Prosi
Helena Smith
Oskar Vesterberg