Umeå kommunföretag


Ordinarie ledamöter
Hans Lindberg, ordförande
Christer Lindvall
Margareta Rönngren

Ersättare
Moa Brydsten
Andreas Lundgren
Janet Ågren