Riksdagskandidater

Helén Pettersson - Umeå

 

Mina tre viktigaste målsättningar kommande mandatperiod:

 • Jag vill ha ett samhälle som bygger på jämlikhet och alla människor lika värde – ett samhälle utan vi och dom.
 • Vi måste få Sverige i arbete. För att motverka klassamhället och bygga ut välfärden krävs att alla får arbeta och delta i samhällsbygget.
 • Jag vill se till att hela Sverige kan leva, att man kan bo och leva i hela landet. Det kräver satsningar på infrastruktur, skogsindustri och våra övriga basnäringar, likväl som på samhällsservice.

 

Kontaktuppgifter:
helen.pettersson@riksdagen.se

Klicka här för högupplöst bild

                                                                                                                                        

Isak From

  Isak From - Norsjö 


Jag vill nästa mandat period jobba för:

 • Det är nödvändigt med utbyggnad och underhåll av våra vägar och järnvägar, likaså utbyggnad av bredband och fungerande telefoni om hela landet ska leva och utvecklas, med särskild prioritet på Västerbottens inland.
 • Skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. Principen att lärande sker under hela livet och inte enbart i ungdomsåren ska genomsyra hela utbildningssystemet, för att klara kompetensbristen och stärka arbetsmarknaden.
 • Skapa attraktiva samhällen genom satsningar på kultur och fritid. Höga avgifter inom föreningslivet, inte minst inom idrotten stänger ute barn och unga. Alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i idrotts- och fritidsverksamhet oavsett familjens ekonomi.


Kontaktuppgifter:

isak.from@riksdagen.se
070-108 81 42

Klicka här för högupplöst bild

                                                                                                                                        

Katarina Köhler

 

Viktigaste målsättning:

 • Fokus ska ligga på att skapa fler jobb och utveckla välfärden.
 • Vi behöver ett jämställt arbetsliv med samma möjligheter till utbildning, avancemang, lönenivåer och arbetsmiljö.
 • Investera i infrastruktur i hela landet. IT, vägar och järnvägar för framtida utvecklingsmöjligheter.


Kontaktuppgifter
:
katarina.kohler@riksdagen.se
070-980 54 78

Klicka här för högupplöst bild

                                                                                                                                        

Björn Wiechel - Umeå

 

Jag kommer att kämpa för:

 • Alla ska ha rätt till försörjning. Fler anställningar och schysta villkor på arbetsmarknaden ger friare människor och ökad demokrati.
 • Ansvar för klimatomställningen med mer utbildning, forskning och arbete för bättre miljö.
 • Mer resurser till den generella välfärden och trygghetssystemen. Det leder till mer jämlikhet och jämställdhet.


Kontaktuppgifter:

bjorn.wiechel@vll.se
072-501 82 90

Klicka här för högupplöst bild

                                                                                                                                        

Veronica Lindholm - Skellefteå

 

Jag vill:

 • Återuppbygga välfärden
 • Fas 3 ska bort. Alla ska ha ett riktigt jobb eller en riktig utbildning. Alla ska få samma förutsättningar att lyckas i livet.
 • Alla människors lika värde vill jag ska genomsyra de frågor som vi jobbar med. Sjukvården är ett exempel.

Kontaktuppgifter:
veronicalindholm1@gmail.com  
070-265 57 97

Klicka här för högupplöst bild

                                                                                                                                        

Jamal Mouneimne - Lycksele

Jag vill kämpa för 

 

 •   Unga som är arbetslösa ska garanteras jobb, praktik, jobbutbildning och vägledning direkt och inte vänta flera månader, det är viktigare än fler skattesänkningar.
 • Stärka välfärdsmodellen eftersom välfärden håller på att försämras. jag vill att vård och omsorg ska få mer resurser, en bra välfärd för alla. Jag vill kämpa för en innovationsfond för att hjälpa företag med investeringar i tidig skeden.
 • Jag vill kämpa för en ny klimatinvesteringprogram för 2014-2018 med syfte att stimulera kommuner och företag samt andra aktörer för att göra långsiktiga klimatinvesteringar som minskar miljöbelastning.

Kontaktuppgifter:

jamal.moneime@lycksele.se
070-5 60 90 41

Klicka här för högupplöst bild

 

 

Valsedeln i sin helhet:

VAL TILL RIKSDAGEN

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Helén Pettersson, Ombudsman, 42 år, Umeå
 2. Isak From, Industriarbetare, 47 år, Norsjö
 3. Katarina Köhler, Folkhögskolelärare, 60 år, Skellefteå
 4. Björn Wiechel, Politisk sekreterare, 30 år, Umeå
 5. Veronica Lindholm, Lärare, 29 år, Kusmark
 6. Jamal Mouneimne, Energiingenjör, 43 år, Lycksele
 7. Marie-Louise Rönnmark, Kommunalråd, 60 år, Umeå
 8. Rickard Carstedt, Ombudsman LO, 40 år, Burträsk
 9. Jennie Larsson, Studerande, 26 år, Tärnaby
 10. Stefan Hagström, Ombudsman, 34 år, Hörnefors
 11. Ann Åström, Administratör, 44 år, Byske
 12. Hammam Al Rabi, Studerande, 26 år, Umeå
 13. Viktoria Åkerlund, Utredare, 42 år, Lycksele
 14. Johan Söderling, Slöjdlärare, 58 år, Vännäs
 15. Gun Ivesund, Barnskötare, 56 år, Bygdeå
 16. Daniel Ådin, Gymnasielärare, 41 år, Skellefteå
 17. Gunnel Jonsson, Entreprenör, 63 år, Åsele
 18. Mathias Haglund, Ekonom, 38 år, Åmsele
 19. Paulina Granberg, Kulturanalytiker, 24 år, Umeå
 20. Greger Lindqvist, Träarbetare, 55 år, Dorotea
 21. Ulla-Maj Andersson, Kommunalråd, 67 år, Nordmaling
 22. Per-Erik Johansson, Ombudsman IF Metall, 51 år, Sävar
 23. Malena Burén, Kokerska, 41 år, Burträsk
 24. Bo Brydsten, Projektledare, 65 år, Sorsele
 25. Emma Lindfors, Projektledare, 28 år, Norsjö
 26. Andreas Sjögren, Ombudsman, 37 år, Umeå
 27. Carina Dagbro, Sektionschef, 49 år, Skellefteå
 28. Kenneth Andersson, Metallarbetare, 58 år, Ersmark
 29. Beatrice Årebrand, Vårdbiträde, 49 år, Obbola
 30. Lennart Holmlund, Kommunalråd, 68 år, Umeå
Västerbottens län
0002-05588
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-31 20:20