Äntligen kulturhus i Kungsängen!

Kommunfullmäktige den 1 februari . Då var samtliga partier eniga om att kulturhuset i Kungsängen ska byggas. Ett vallöfte från oss socialdemokrater inför mandatperioden, vi startade arbetet med planering, dialogmöten, referensgrupper och studiebesök 2008. Där efter planering för finansiering. Vi är naturligtvis glada att även den moderatledda alliansen är positiva till att bygga kulturhuset. Vi är... också glada över att den moderatledda alliansen ändrat sig i frågan om biblioteksservice i Tibble, ytterligare ett vallöfte från socialdemokraterna. Dessutom anser vi att det är viktigt att beakta nedan punkter när vi nu är i projekteringsstadiet för att undvika kostnadsfördyringar.
Det tyckte inte den m ledda alliansen.

Vidare anser vi att det innan upphandling sker en politisk avstämning genom ett ärende med en mer preciserad användning av huset (ex vilka verksamheter som ska in i huset mm )
Våra punkter:
I samband med projektering av kulturhus i Kungsängens centrum ska följande delar tänkas på:

•Att Kulturhuset blir tillgängligt för alla grupper i samhället. Viktigt att särskilt tänka på är handikappsanpassningen, tillgängliga toaletter för allmänheten samt generösa öppettider.

•Att möteslokalerna byggs med flexibilitet så att rummen kan göras större och mindre efter behov.

•I samband med flytten av Biblioteket, Tibble, till Kulturhuset Kungsängens centrum ska det finna en lösning för att kunna erbjuda viss biblioteksservice så som boklån, tidningsläsning och tillgång till datorer i Tibble.

•Då en av tankarna är att mötesrummen ska vara tillgängliga för föreningar är det viktigt att låsbara utrymmen finns för förvaring av föreningsmaterial.

•Det ska prövas om plan 6 kan byggas så att lokalen blir ljus och luftig och där med flytta den flexibla ateljén och verkstadsytorna från plan 3 till plan 6. Vilket innebär att mötesrum skapas på plan 3. Ett önskemål från bland andra många av kommunens konstnärer.

•En precisering av arkivutrymmets nyttjande måste arbetas fram där det tydligt och klart framgår för vilka föreningar arkivet är tillgängligt och vad som ska arkiveras samt allmänhetens tillgång till föreningsarkivet.
Sidan uppdaterades senast: 2012-02-20 11:03