Upplands-Bronytt april 2010

 

Kommunens bokslut för 2010 klart
Trots det mycket kärva ekonomiska läget med minskade skatteintäkter och statsbidrag med 17 miljoner kronor gör Upplands-Bro kommun ett ekonomiskt överskott på 10,5 miljoner kronor. Det är bra och ger oss ett gott handlingsutrymme för framtiden. Enligt lag måste varje kommun ha en ekonomi i balans. Det tydligast tecknet på att en kommun klarar detta är att göra ett ekonomiskt överskott. Sedan 1998 har Upplands-Bro kommun i stort sett haft ekonomiska överskott. Det har lagt grunden för en stark ekonomi som gör att vi kan möta de krav som finns på t ex fler platser i äldreomsorgen och barnomsorgen.


Kockbacka trafikplats närmare verkligheten
Nu tar Kockbacka trafikplats ytterligare ett steg närmare att bli verklighet. Vägverket redovisar tre olika lösningar för trafikplasten med olika vägsträckningar från Kockbackavägen fram till trafikplatsen. Kommunen har yttrat sig och förordar ett alternativ med en bro över motorvägen. Det alternativet skapar bäst förutsättningar ur både trafiksäkerhetssynpunkt och miljösynpunkt.

Första spadtaget för fotbollshallen i Bro
Den 4 mars tog bildningsnämndens ordförande Camilla Janson första spadtaget för den nya fotbollshallen på Bro idrottsplats. Nu pågår bygget för fullt och allt beräknas stå klart i måndsskiftet augusti-september

Kungsängens nya idrottsplats
Kommunen har nu fått in anbud för att bygga den nya idrottsplatsen i Kungsängen. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i slutet av april.

Idrottsplatsen kommer att innehålla en fullskalig friidrottsarena med läktare, en konstfrusen bandyplan och en uppvärmd konstgräsplan. Modern klimatsmart teknik att kommer att användas. Den nya idrottsplatsen och vad den ska innehålla har tagits fram i nära samarbete med idrottsföreningarna. Projektet innehåller också en väg med som förbinder Kasmo industriområde med Granhammarsvägen. Vägen är efterlängtad av företagen i Kasmo. Men samtidigt som vägen är nödvändig måste den utformas så att trafiken i villaområdet i Kasmo och på Skyttens väg inte ökar.

I samband med valet 2006 lovade vi socialdemokrater bl a bygga flera nya fritids- och idrottsanläggningar. I och med att den nya idrottsplatsen i Kungsängen kan börja byggas har vi infriat detta löfte. Andra sådana anläggningar är t ex fotbollshallen i Bro och föreningshuset i Kungsängen.

 

Försäljning av brandstationen i Bro till Brandkåren Attunda
Upplands-Bro kommun är sedan länge medlem i räddningstjänstförbundet Brandkåren Attunda. De senaste åren har det skett ett utvecklingsarbete som inneburit att Brandkårens Attunda förändrats från att vara utförare av räddningstjänst till att numera helt tagit över kommunens ansvar för räddningstjänsten. Som en naturlig del i denna utveckling tar Attunda över amsvaret för de flesta brandstationer inom verksamhetsområdet. Förslaget är att Brandkåren Attunda köper Bro brandstation för 17 miljoner kronor av Upplands-Bro kommun. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund där Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna och Järfälla kommuner är medlemmar. Förbundet har också ett samarbetsavtal med Håbo kommun.


Gång- och cykelväg mellan Rättarboda och Bro station

Nu startar byggandet av denna efterlängtade gång- och cykelväg. Första etappen kommer att gå utmed Jurstabergsvägen från Rättarboda till Assurs väg. Andra etappen startar från andra hållet genom att det blir belysning mellan Bro station och vägkorsningen Assurs väg/Ginnlögs väg. Belysningen kommer också att förstärkas i vägkorset. Etapp 1&2 blir klara före midsommar. Samtidigt kommer den 3:e etappen mellan Jurstabergsvägen/Bro kyrka att stängas av på försök för genomfartstrafik medan utredning görs om hur den permanenta lösningen ska se ut på denna del. Nu pågår också projektering av den sista etappen mellan Bro kyrka/Ginnlögs väg.


Nya gångbanor i Bro och Kungsängen

En gångbana kommer att byggas mellan Målarvägen och Lantmätarvägen i Bro och ansluta till den befintliga gångbanan. Sedan kan man gå på gångbana fram till Bro station. En gångbana kommer också att byggas mellan Skyttens väg och Enköpingsvägen i Kungsängen. Byggena beräknas färdigställda till midsommar.


Kommunens badplatser rustas upp

Lekutrustningarna vid Gröna Udden, Hällkana och Lillsjöbadet kommer före midsommar att vara kompletterade med utrustning för lite äldre barn. Efter sommaren kommer belysningen att ha kompletteras vid Gröna Udden och runt Lillsjöbadets servering. Lillsjöbadets badväg får också belysning.


Vill du bli supporter och medlem i socialdemokraterna?

Vill du komma med i arbetet för att byta regering 2010? Vill du vara med och påverka Upplands-Bros framtid? I så fall kom med oss som medlem i Socialdemokraterna! Du kan kontakta vår expedition eller föreningarna direkt.


Socialdemokraternas expedition i Kungsängen 08-581 71982

Liisa Korkala, ordf Bro (s)-förening 08-582 493 59

Jonas Söderberg, ordf Kungsängens (s)-förening 070-699 79 30


Bli medlem och betala direkt! SMSa S<personnummer>till 72105 (S ååmmddxxxx), kostnad 100kr.


Socialdemokraterna i Kungsängen och Bro

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-22 14:39