Upplands-Bronytt augusti 2010

Invigning av nytt äldreboende i Tibble

Det nya äldreboendet i Tibble har redan från början planerats med fokus på hög livskvalitet för de boende. Därför kommer all mat att lagas lokalt på plats av en kock. Innan kocken anställdes fick de olika sökandena laga mat som provades och bedömdes.
På gården har en trädgård för alla sinnen anlagts. Där kommer de äldre att kunna delta i trädgårdsarbetet eller bara koppla av och njuta. Fredagen den 10 september inviger socialnämndens ordförande Kerstin Ahlin (S) det nya äldre boende i Tibble.

Thomas Bodström (S) inviger nya fotbollshallen i Bro

Den nya fotbollshallen i Bro är nu klar. I samband med att fotbollshallen byggts har också en ny konstgräsplan anlagts utomhus. Nu är det dags för invigning lördag 11 september. Thomas Bodström (S) med sin koppling till fotbollen kommer att medverka vid invigningen.

Nya idrottsplatsen i Kungsängen byggs för fullt

Äntligen är bygget av nya idrottsplatsen i Kungsängen i full gång. Om ungefär ett och ett halvt år beräknas allt vara klart. Då kommer kommunen att ha en idrottsplats med konstfrusen isbana, fotbollsplaner med konstgräs och en friidrottsarena. Det kommer att ge barn och ungdomar klart bättre möjligheter till en aktiv fritid.
I samband med bygget av idrottsplatsen kommer också en efterlängtad väg över Gröna dalen att byggas.

Enhetstaxan på SL åter vid rödgrön majoritet

Enhetstaxan på SL återinförs och priset på 30-dagarskortet sänks. Barn under 12 år, som åker i vuxens sällskap, får åka gratis alla dagar (nu bara vid helger.). Enhetstaxan, som innebar att man betalade samma pris för en resa i hela Stockholms län, slopades av den borgerliga majoriteten efter valet 2006. För oss i Upplands-Bro kommun innebar det drastiskt ökade biljettpriser.

(S) i Upplands-Bro kommer också att verka för att turtätheten på SL ökar både till Kungsängen och Bro. Likaså att det ska finnas bussanslutning till varje pendeltåg och att tidspassningen ska bli bättre.

Försämringar för familjer som vill besöka Skansen

Den 23 augusti öppnar ”NK-expressen”, den dyra spårvägen från Norrmalmstorg till NK. Samtidigt läggs busslinje 47 ner, den som man kunde ta mellan Centralen och Skansen. En familj t ex med barn och barnvagn ska nu gå nästan en kilometer från pendeltåget till spårvagnen eller trassla med ett färdmedel till. Vi anser att skattemedlen kunde använts till genomtänkta förbättringar av kollektivtrafiken.

Det är skillnad i politiken i Upplands-Bro och i landet

Höstens val är ett viktigt val. Två tydliga alternativ står mot varandra. Antigen fortätter vi att tillsammans göra ett bra Upplands-Bro ännu bättre eller så får högeralliansen chansen att bit för bit montera ned vår gemensamma välfärd.

 Högeralliansens planerade systemskifte vid en eventuell valseger följer samma mönster som i andra kommuner där de fått chansen. Det börjar med ofinansierade skattesänkningar som tvingar fram nedskärning med uppsägning av personal i bl a skolan och förskolan. I Upplands-Bro har högeralliansen föreslagit skattesänkningar och besparingar som motsvarar totalt över 10 miljoner kronor. Steg två är att införa en allmän utmaningsrätt av kommunal verksamhet. Det innebär att förskolor, skolor och äldreboenden säljs ut och privatiseras.

För att kommunen ska lyckas i sina politiska ambitioner krävs en ny, rödgrön, regering som prioriterar kommunernas verksamhet före ofinansierade skattesänkningar.

Goda studieresultat i Upplands-Bro kommun.

Vi kan genom ett antal mätningar konstatera att studieresultaten för eleverna i Upplands-Bro kommun ökar inom många områden. Ett resultat av ett målinriktat arbete.

Studieresultaten analyseras och följs upp löpande, vilket ingår i den strategi som skolorna tagit fram för ökad måluppfyllelse. Skolorna har också arbetat med att förbättra den skriftliga dokumentationen i syftet att få ett bra underlag inför utvecklingssamtalen. Mätningar som ”Öppna jämförelser” visar att vi arbetar i rätt riktning inom många områden.

Vill du bli supporter och medlem i socialdemokraterna?

Vill du komma med i arbetet för att byta regering 2010?
Vill du vara med och påverka Upplands-Bros framtid?
I så fall – kom med oss som medlem i Socialdemokraterna!
Du kan kontakta vår expedition eller föreningarna direkt.

Socialdemokraternas expedition i Kungsängen 08-581 719 82.
Liisa Korkala, ordf Bro (s)-förening 08-582 493 59.
Jonas Söderberg, ordf Kungsängens (s)-förening 070-699 79 30 www.socialdemokraterna.se/upplands-bro socialdemokraterna@upplandsbro.mail.telia.com

Bli medlem och betala direkt! SMSa Still 72105 (S ååmmddxxxx), kostnad 100kr. Socialdemokraterna i Kungsängen och Bro

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-22 15:26