Upplands-Bronytt december 2008

Oförändrad skatt i kommunen

Kommunalskatten 2009 i Upplands-Bro blir oförändrad 2009, 19:58 kr. Detta slogs fast vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 november, då budgeten antogs . Skatten har inte höjts sedan 1978. Koalitionen mellan socialdemokraterna och folkpartiet i Upplands-Bro står bakom budgeten. Den visar upp en ansvarsfull politik med en ekonomi i balans och att varje verksamhet ska hålla sin budget.

Samtidigt slogs fast att kommunen ska ha en utveckling som gör det möjligt för fler att flytta hit. Utbyggnaden ske på ett socialt, miljömässigt och kommunal-ekonomiskt hållbart sätt. Upplands-Bro ska vara en kommun med grön profil.


Fler förskolor

Under 2009 beräknas antalet barn i förskoleålder bli nästan 1.400, en ökning med 90. För att möta den ökade efterfrågan på barnomsorg byggs en ny förskola i Norrboda i Kungsängen. I Bro byggs Råby förskola och Finnstabergs förskola ut.


Fotbollshall och föreningshus

I Upplands-Bro ska barn och ungdomar ha goda möjligheter att delta i och utöva kultur och fritidsaktiviteter, det är socialdemokraterna och folkpartiet överens om.

Den nya fotbollshallen i Bro beräknas stå klar under hösten 2009. Planering för ett nytt föreningshus i Kungsängen, bland annat för sjöscouterna, startar under 2009. Planeringen av Kungsängens nya idrottsplats och av kulturhuset fortsätter.


Nytt äldreboende och trygghetsboende

Det nya äldreboendet i Tibble i Kungsängen börjar byggas 2009. Social-demokraterna och folkpartiet är överens om att, med tydliga kvalitetskriterier, upphandla driften av detta nya äldreboende. Trädgårdarna vid kommunens nuvarande äldreboenden ska också rustas upp.


Trygghetsboende utreds

Kommunfullmäktige beslöt även att planeringen av ytterligare ett äldreboende, efter det i Tibble, ska påbörjas. Man ska även utreda förutsättningarna för att få till stånd ett så kallat trygghetsboende för äldre inom kommunen. Förebyggande insatser för att minska antalet fallolyckor och för att minska risken för avvikelser i medicinhanteringen för äldre ska ske.


Gruppbostad för funktionshindrade

Kommunen ska även planera för en ny gruppbostad för funktionshindrade. Här finns tomten klar, på Kamrervägen i Bro, också detta ett beslut vid fullmäktigemötet i november.


207 fler upplandsbroare första halvåret 2008.

Folkmängden i Upplands-Bro kommun ökade med 313 personer de tre första kvartalen 2008, alltså sedan nyår, till 22.534.Parkeringen vid Kungsängens station

Det behövs fler parkeringsplatser vid Kungsängens station. Kommunen ska därför tillsammans med SL därför fortsätta att planera att bygga ut infartsparkeringen.


Belysningen runt Ekhammarsskolan

Behovet av bättre belysning kring Ekhammarskolan i Kungsängen uppmärksammades av deltagarna i en vandring under temat ”Tryggt och Snyggt”, som socialdemokratiska föreningen i Kungsängen genomförde i våras. Föreningen skrev till kommunfastigheter och påpekade detta. Nu har det kommit svar.

Belysningen kring skolan kommer att rustas upp ordentligt innan årsskiftet! Allt för en tryggare och bättre miljö. Upprustningen har blivit möjlig genom en omprioritering i underhållsbudgeten.


Julaktiviteter i centrum

Julen firas rejält i våra centrum i år. Den 6 december är det julfest i Bro. Och den 13 december är luciafest i Kungsängen. Ta chansen – julhandla på hemmaplan!


ABF och Unga Örnar har konstskola

Unga Örnar och ABF har en konstskola, som pågår i Villa Skoga i Kungsängen. Nya grupper börjar i januari. Barn i åldern 3-12 år kan delta, två olika åldersgrupper finns. I Bro har Unga Örnar andra barnaktiviteter. För upplysning kontakta ABF tel 505 86861 eller Bengt Johansson, ordförande i Unga Örnar i Bro, tel 582 47062.


Årets Upplandsbroare

Anna Pettersson, som i många år arbetat för att hjälpa Rumäniens barn, blev årets Upplandsbroare. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober fick hon motta utmärkelsen. Heder åt henne!


Fria p-piller till ungdom

Socialnämnden har beslutat att subventionera kostnaden för några särskilda sorters p-piller för ungdom upp till 22 år. Det gäller för de ungdomar som av olika anledning inte kan använda de sorter som subventioneras av landstinget.


Svårt sjuka gamla får bättre hjälp

Nu blir det bättre för svårt sjuka äldre som bor hemma i Upplands-Bro. Det gäller dem som har ca 50 timmar hemtjänst (eller hjälp av anhörig) eller mer i månaden och som har besökt sjukhus akut fyra eller fler gånger det senaste året. De erbjuds nu att få ringa direkt till en namngiven sjuksköterska, som i sin tur har kontakt med en geriatrikläkare, för att få hjälp i olika situationer. Förhoppningen är att alla som erbjuds ska delta. Detta är ett projekt som drivs av Upplands-Bro och Järfälla kommuner tillsammans med Forskning äldre norr.


Detta informationsblad ges ut av de socialdemokratiska föreningarna i Kungsängen och i Bro. Vill du bli medlem i socialdemokraterna? Kontakta partiets expedition tel 581 71982.


Sidan uppdaterades senast: 2010-01-11 16:44