Aktuellt i politiken

 

 

Hej partivänner.

 

Vill börja med att tacka för senast till er som var på budgetmötet i söndags. 

Budgettiden är här och vi lägger en budget utifrån de politiska mål som vi har satt upp. 

 

Inriktning för årets budget blev

Tillväxt - Trygghet – Integration – Kunskap - Livskvalitet

 

Begreppet integration har varit med i våra politiska mål redan från början men är ju nu mer aktualiserat än någonsin förr.

Skolan har en viktig roll i detta arbete, vi har satt som mål att bli en av landets bästa skolkommuner och det går åt rätt håll.

Tar del av LF, Lärarförbundets ranking av Bästa skolkommun 2016 – resultat för Upplands-Bro För att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolhuvudmän rankar Lärarförbundet alla skolkommuner och utser Bästa skolkommun.

Plats 162 av 290 kommuner

 

Utifrån LF rankinglista kan jag konstatera att det går åt rätt håll på totalen om än en bit kvar till toppen.

 

Men vi ska dit, vi fortsätter satsa.

 

 

Minskade barngrupper och högre löner

För att minska barngrupperna i förskolan och för lärarlönelyft har vi sökt och fått beviljat statsbidrag.

 

Lovfritids
Vi har beslutat om att införa något som heter Lovfritids. Det innebär
att den som inte har fritids kan få det på skollov.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg kommer att erbjudas kvällar efter kl. 18.30, nätter fram till kl.06.30, samt helger året om med start 1 mars nästa år.

Verksamheten är ett pilotprojekt under tiden 1 mars till 1 mars 2018 för att därefter utvärderas.

Vi har under ett par år erbjudit barnomsorg för de som ex skiftarbetar, men då har det varit i hemmet

Att organisera verksamheten på en förskola hoppas vi ökar professionaliteten, tillgängligheten och tryggheten för barnen och familjerna.

 

Mer integration

 

Åter i arbete

Vi utökar projektet Åter i arbete genom att öka antalet platser. Projektet Åter i arbete vänder sig till personer som under lång tid varit arbetssökande och haft ett långvarigt ekonomiskt beroende av kommunen. Under ett års tid erbjuds deltagarna anställning där kommunen bidrar med lönen och arbetsgivaren med arbetsuppgifter och arbetsplats. Ett krav är att den sökande går med i a-kassan. Arbetsplatser har i första hand sökts på den reguljära arbetsmarknaden . 90 % av de som deltagit i projektet har fått anställning.

 

Unga vuxna projektet förlängs

Unga vuxna-projektet riktar sig till den som är mellan 16 och 25 år som inte arbetar eller studerar. Projektet erbjuder coaching, lotsning och vägledning för att stödja unga att hitta nya vägar till arbete, studier och praktik. Målet med projektet som pågått sedan 2015 var att 35 ungdomar ska ha gått vidare till studier eller arbete/praktik och det målet är uppnått. Det motsvarar lågt räknat 10 % av de ungdomar som tillhör målgruppen. Varje individ som ”tas tillvara” är förutom den stora mänskliga vinsten en stor samhällsekonomiskt vinst.

 

 

Ny mötesplats skapas i Bro

Arbetsmarknadsenheten i Upplands-Bro kommun växer och har haft behov av större och mer ändamålsenliga lokaler. Nu har vi hittat lokalen i kommundelen Bro. Till årsskiftet ska lokalen vara inflyttningsklar.

Där kommer det att startas en helt ny verksamhet med återvinning av kommunala möbler. Eftersom lokalen är stor kommer även Upplands-Brovolontärerna och integrationsstödjarna att kunna ha den som utgångspunkt för sin verksamhet.

I den nya lokalen planerar Arbetsmarknadsenheten att starta möbelrenovering av kasserade kommunala möbler, möbler som därefter kan återanvändas i kommunens verksamheter istället för att köpa in nya.

En av de satsningar vi gör för att skapa arbetstillfällen.

 

SYNK

SYNK, en kulturell mötesplats för ökad integration, är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun Biblioteket och fristående professionella konstpedagoger. I SYNK används konsten för att sammanföra människor från olika kulturer. Kreativa möten skapas för öppen dialog och utbyte och under träffarna skapas konst på olika sätt, samtidigt samtalar deltagarna och fikar.

 

 

Kommunen fortsätter att växa snabbt.

 

I kommuninvånarregistret ser vi att vi är nästan 900 invånare fler i kommunen i september i år jämfört med september i fjol. Det motsvarar en ökning på nästan 3,5 % vilket innebär att vi troligtvis ligger i topp vad gäller befolkningstillväxt i landet.

 

Detaljplaner på samråd

Flera detaljplaner är nu på gång och redo för samråd, Tibbleängen bland annat

Läser i lokaltidningen att Liberalerna i Upplands-Bro tagit ställning 

Det är bra att Liberalerna lyssnar in synpunkter som kommit upp i samband med samråden, vilket är meningen med samråden.

Samtliga partier i kommunstyrelsen (S, Kd, C, Mp, M,L,V och Sd) var eniga om att sända ut kontorets förslag på samråd, det var ingen som hade någon avvikande mening i det skedet.

När vi nu har genomfört 2 samråd har det kommit in väldigt många synpunkter, det är bra!

Jag skulle bli förvånad om något parti väljer att bortse från dessa.

Att L väjer att föregå processen är deras beslut, det parti jag representerar tar del av alla inkomna synpunkter, väger dem samman och lämnar vår syn på förslaget (tillsammans med övriga koalitionen d.v.s. Mp, Kd och C) inför nästa steg-Granskning/Utställning. Det vill säga föregår inte processen.

Jag är trygg i att vi ska ta fram en plan som det stora flertalet blir nöjda med.

 

 

Vi går från löfte till leverans

Landsbygdsplan

Vidare har ett nytt förslag till fördjupad översiktsplan av landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP 2016,varit ute på utställning. Intresset och engagemanget från invånare, företag och myndigheter har varit stort. Målet är ett antagande våren 2017.

Ett av våra prioriterade områden

Trygghet

Vi närmar oss nu en samverkansöverenskommelse / ett medborgarlöfte som ska tecknas i december mellan polisen och kommunen. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra och sedan prioritera det från polisens sida.

 

På fullmäktige i går antogs en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

 

Avtal är tecknat med Fryshuset för en period framåt, de insatser de gör främst i Bro har varit lyckade. Oroligheterna från i våras ligger bakom oss.

 

 

Näringsliv

Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning och där stiger vi åtta placeringar i år. Högst betyg får vi inom området service till företagen och i dialogen med företagen. Jättekul, men vi ger oss inte där. Vi fortsätter att aktivt förbättra dialogen med kommunens företag.

 

"Företagen öppnar portarna", är nytt för i höst, där erbjuder vi de som inte har möjlighet att visa upp sig eller vara värdar för ett frukostmöte att istället få ett besök.

I skrivande stund tillbaka från premiärlunchen med ett 60-tal intresserade.

SMD Logistics var först ut att ”öppna portarna”

Även Stammtisch, som är en tysk idé som går ut på att KSO finns tillgänglig på en i förväg bestämd restaurang i kommunen för ett spontant lunchmöte är nytt.


Lite tidigt att utvärdera det ännu men både våra näringslivsfrukostar och näringslivsluncher som pågått ett tag är väl besökta.

Den 1 december kommer företagsfrukosten att gästas av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.


I veckan blev vi av SVT Kulturnyheter utnämnda till

 

ÅRETS KULTURRAKET !

 

Upplands-Bro kommun är den kommun i landet som har ökat sitt kulturanslag procentuellt sett mest i hela landet under det senaste året !

 

 

Vi går från löfte till leverans

 

Avslutar med att tacka er som var på mötet i måndags angående modulbostäderna.

Många frågor och stor oro från många, främst Brunnabor.

Jag hoppas att de flesta fick svar på sina frågor, och att de gick något lugnade från mötet. Jag har full respekt för att förändringar som man inte själv har valt skapar frustration. Men jag har också förtroende för att med våra målsättning att ge våra nya kommuninvånare ett bra mottagande så kommer det att bli bra.

Redan dag ett kommer de att möta någon av våra integrationsstödjare och få en första information om vad vi i kommunen har att erbjuda och vilka förväntningar vi har.

 

Nu arbetar vi vidare med budgeten och kommer att kunna presentera en bra budget som vi alla känner igen och står bakom

 

Hälsningar

Camilla

 

Hör gärna av dig om du undrar något, vill diskutera något eller ”bara” vill prata en stund!

 

Camilla Janson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro kommun

E-post Camilla.Janson@Upplands-Bro.se

Telefon: 08-581 692 05 (Kopplas till min mobil)

                073-961 65 20