Vår politik

Vi socialdemokrater tror på ett samhälle där alla individer ges samma förutsättningar att lyckas i livet. Ett samhälle där ingen lämnas utanför, ett samhälle där alla barn får samma möjligheter att växa upp och ett samhälle där den gemensamma välfärdssystemet underlättar för individen att lyckas i vardagen.

Se också:

Handlingsprogram 2014-2018

Budget för Upplands-Bro kommun 2017