Vad kan jag som "vanlig medlem" göra?

Många av våra medlemmar har förtroendeuppdrag och i uppdraget  förväntas det att man deltar på möten och i så många utåtriktade aktiviteter som möjligt.Men om jag inte har ett förtroendeuppdrag och vill vara med, vad kan jag då göra? Vilka möten är jag välkommen till?

  • Fullmäktigegruppens möten är öppna för alla medlemmar.
  • Medlemsmöten äger dels rum i våra föreningar och i AK.

Tider för alla möten finns så snart de är bokade under fliken "Kalendarium"

  • Vårkampanj och höstkampanj äger rum varje år och tider för dessa återfinns under samma flik.

Alla behövs, varmt välkommen till mötena.

Nu har vi också tankar på att utöka aktiviteterna för alla medlemmar

Upplands- Bro arbetarekommun medlemsaktiviteter

 Vi är ett parti som vill erbjuda något för alla och vi vill att du ska hitta en plattform där du kan upptäcka nya intressen och utveckla befintliga intressen. Det ska även finnas utrymme för djupa politiska diskussioner. Här finner du information till tre olika grupper där du får möjlighet till just detta. Tveka inte att kontakta den ansvarige för respektive område för att få mer information. Alla är informella grupper där det inte behövs någon ordförande, dagordning eller protokoll, det enda som behövs är ditt intresse.

Kul(tur)gruppen

Är du intresserad av kultur? Med kultur menar vi allt från konst, film, musik, teater och mycket, mycket mer. Vill du vara med och införa mer kultur i vår verksamhet och uppleva kultur med partikamrater. Då är denna grupp perfekt för dig.  Detta kommer bli en informell grupp som träffas för att prata om, planera och besöka kulturella evenemang. Inga dagordningar eller protokoll enbart kul(tur). Är du intresserad av att vara med, har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Olame på olame-solange@hotmail.com

Makedonienprojektet

Vår arbetarekommun har nu under ett par år drivit ett internationellt projekt i Makedonien. Projektet syfte är att stötta vårt systerparti i Makedonien med deras organisering och har nu fokus på att lyfta kvinnor och ungdomar i partiet. Om du är intresserad av att veta mer om projektet och kanske till och med vara med på ett av deras träffar är du välkommen att kontakat Bengt Johansson eller Helena Austrell på mailadresserna: brobengt1@telia.com eller helena.austrell@upplands-bro.se

Studiecirklar

Vill du fördjupa dig i ett område. Samla några kamrater för att diskutera en politisk fråga vid ett par tillfällen eller utbilda dig i något. Då ka du starta en studiecirkel. Egentligen är det bara din fantasi som begränsar dig. Arbetarekommunen hjälper dig med det du behöver för att komma igång. Kontakta vår studieledare Björn-Inge för mer information bjorn-inge@telia.com