Framtidskontrakt för Upplands Väsby

Här är vårt handslag med väsbyorna. Vi kan inte lova allt, men lovar att sätta dessa fyra områden främst. Vi prioriterar jobb, skola, omsorg och bostadsbyggande högst på Upplands Väsbys agenda. En röst på Socialdemokraterna i Upplands Väsby kommer därför att vara en röst på de vallöften vi presenterar här.

 
Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag
Ställ krav på sysselsättning genom att anställa i vård, skola och omsorg eller erbjud utbildning som leder till jobb. Arbetslösa unga ska sysselsättas i jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar.

Mindre klasser och mindre barngrupper går före fler skattesänkningar
Anställ fler lärare och speciallärare, så eleverna får mer tid till lärande. Öka kvaliteten i förskolan genom fler pedagoger och mindre barngrupper. Småbarnsgrupperna (1-3 år) ska ha max 15 barn/grupp.

Ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar
Bygg bostäder anpassade för seniorer och deras behov. Skapa nya mötesplatser och aktiviteter för äldre. Bygg fler äldreboenden där omsorgen håller hög kvalitet och personalen har trygga anställningar.

Bygg hyresrätter för unga och studenter
Bygg 300 bostäder årligen med tyngdpunkt på studentbostäder och hyresrätter. Utöka Väsbyhems ansvar för bostadsbyggandet. Unga måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. 

 

Mathias Bohman Azadeh Rojhan Gustafsson Ann-Christin Martens

-

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-17 02:04