2. Mindre klasser och mindre barngrupper går före fler skattesänkningar

Att alliansen har krävt mer ordning och reda i skolan är bra, och vi är helt överens om att det är viktigt. Men nu har de slut på idéer för hur skolans låga resultat ska vändas. Svenska skolresul­tat faller snabbast i internationella mätningar och Upplands Väsby ham­nar i botten av lärarförbundets skolranking. Ändå är alliansens enda lösning skattesänkningar och betyg i allt lägre åldrar.

Vi socialdemokrater vill satsa på att minska klasstorlekarna. Forskning visar att mindre klasser är särskilt viktigt i de lägsta skolåren. Vi vill minska klassernas genom att anställa fler lärare och speciallärare. Alla barn ska bli sedda i skolan. Vi vill höja lärarlönerna, öka bemanningen på skolbiblioteken och göra en särskild kunskapssatsning där behoven är som allra störst. Jämlikheten i skolan måste öka genom att skolor med stora utmaningar tilldelas mer resurser.

Barngrupperna i Väsbys förskolor är bland de största i länet. Vi vill öka kvaliteten i förskolan genom att minska barngrupperna och anställa fler pedagoger. Småbarnsgrupperna (1-3 år) ska ha max 15 barn/grupp. Dessutom ska barn till föräldralediga och arbetslösa ha rätt till 30 timmars förskola/vecka.

Socialdemokraterna skjuter till 25 miljoner kronor mer än Alliansen under 2015 för att lyfta skolresultaten och minska barngrupperna i Väsbys förskolor. Vi ska även bygga fler förskolelokaler för att kunna minska barngrupperna. Barnen och eleverna i Väsby förtjänar bättre.

Skolvalet 2014 är tydligt: fortsatta skattesänkningar och betyg i lägre åldrar eller en ny skolpolitik som sätter mindre klasser framför nya skattesänkningar och ger läraren mer tid med varje elev.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-17 02:04