3. Ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar

Mycket av det alliansen gjort vad gäller valfrihet var bra, men när det kom till att leverera var löftena vaga och nu är idéer­na för att lösa vårdens utmaningar slut.

Socialdemokraterna vill utveckla Upplands Väsby så att äldre kan leva ett aktivt liv och känna sig trygga. Vi vill se fler bostäder anpassade för seniorer och deras behov. Tillsammans med pensionärsorganisationerna vill vi skapa nya mötesplatser och aktiviteter för de äldre. Vi vill bygga fler äldreboenden där omsorgen håller en hög kvalitet och där personalen har trygga anställningar. Vi kommer att tillsätta en äldreombudsman dit äldre kan vända sig för råd och stöd.

Valet 2014 står mellan en fortsatt privatiseringslinje eller en ny vårdpolitik som utformas med experter och patienter, pri­oriterar mer personal före nya skattesänkningar och flyttar fokus från administration och prislistor till patienters tid med läkare.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-17 02:04