Leif Berglund

Leif Berglund är oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Upplands Väsby. Leif är 58 år och är född och uppvuxen i Kiruna och Luleå, men har bott i Stockholmsregionen sedan 1978. Under tiden som Socialdemokraterna ”regerade” Upplands Väsby var Leif bland annat ordförande i Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Skola, utbildning, bostäder och kulturfrågor intresserar mig mest, säger Leif. Det är också viktigt att kommunen har kontroll på ekonomin. De viktigaste frågorna framöver handlar om att få ordning på skolan och skolresultaten, bygga fler bostäder och höja kvaliteten i äldreomsorgen.