Bekämpa barnfattigdomen

Allt fler barn i Upplands Väsby lever i ekonomsiskt utsatta hushåll, visar Rädda Barnens årliga rapport om barnfattidomen i Sverige. Andelen ekonomiskt utsatta barn i kommunen har stigit till 11 procent, vilket innebär att 955 barn i kommunen lever under fattiga förhållanden.

Det är inte bara i vår kommun som barnfattigdomen ökar. Den ökar i hela Sverige, i 282 av landets 290 kommuner, enligt Rädda Barnens barnfattigdomsrapport 2012,.

Detta bekymmer kräver flera insatser. Det absolut viktigaste är att skapa förutsättningar för arbete, heltidsanställningar för föräldrarna och sommarjobb för ungdomarna. Vi behöver också reparera arbetslöshetskassan, A-kassan, och sjukförsäkringen, som den moderatstyrda alliansen mer eller mindre håller på att köra i botten.

Även vräkningar är ett område där politiken kan underlätta förhållandena för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Vi bör införa ett förbud mot värkningar av barnfamiljer.

När det gäller barnkulturen bör vi vara mer försiktiga med att ta ut avgifter, som kan hindra barn från ekonomiskt utsatta hushåll från att delta. Vi vill ta bort alla avgifter från barnkulturen, exempelvis sagostunderna på biblioteket. Det är också viktigt att det finns saker att göra för barn och ungdomarna under somrarna när de har sommarlov.

Barnfattigdom hör varken hemma i Sverige i allmänhet eller i Upplands Väsby i synnerhet.

Leif Berglund
Oppositionsråd, Socialdemokraterna i Upplands Väsby

Har du tips eller kommentarer, kontakta mig gärna.
leif.berglund@upplandsvasby.se
08-590 971 23


 

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-13 13:08