Jobb, tillväxt och utbildning viktigaste frågorna

Det är alltid något speciellt med partikongresser. Glädjande nog kunde Upplands Väsby arbetarekommun glädjas åt att ha två av Stockholms läns ombud, Anki Jyttner och undertecknad.

En partikongress ska avhandla en mängd frågor. Vid denna partikongress skulle många viktiga och avgörande frågor beslutas. Av de 96 timmar som stod till förfogande sammanträdde kongressen i kongresshallen under 62 timmar. Man blir ganska mör efter en sådan upplevelse.

Här kommer ett axplock av händelser som jag vill lyfta fram. Det första är antagandet av det nya partiprogrammet. Det gamla antogs på partikongressen 2000. Mycket har hänt i samhället sedan dess. Nu har vi ett partiprogram som mer går i takt med tiden.

Vi har fått ett framtidsprogram – framtidskontrakt – för vår politik de närmaste åren. Framtidskontraktet var kongressens huvuddokument och innehåller sex områden: ekonomin växer när människor växer, fler jobb är grunden för allt, med kunskap växer Sverige, en bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler, ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag, en rättvis värld är möjlig.

Den viktigaste frågan för Socialdemokraterna framöver är arbetslösheten och vår förmåga att öka sysselsättningen. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Partikongressen antog, efter förslag av partiordförande Stefan Löfven, att Socialdemokraterna ska se till att Sverige har lägst arbetslöshet i EU 2020. Det innebär att vi ska minska arbetslösheten så att den 2020 mer än halveras, är under fyra procent. Det är ett tufft och ambitiöst mål, men det kommer att gå att ta sig dit, genom en aktiv arbetsmarknadspolitik, som ger sysselsättning i stället för passivitet; en aktiv näringspolitik, som innebär investeringar i kunskap och infrastruktur och investeringar för att höja kvalitén i välfärden. Ett sysselsättningspolitiskt ramverk ska tas fram som ett komplement till överskottsmål och utgiftstak. Bostadsbyggandet ska ökas kraftigt och alla ungdomar ska garanteras utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar efter det man blivit arbetslös.

Ett annat område som lyftes på kongressen var skolan. Genom ett kunskapslyft i hela utbildningssystemet ska resultaten i den svenska skolan vändas. Investeringar i mindre klasser och större likvärdighet ska förbättra skolresultaten. En gymnasieutbildning ska vara en självklar grundutbildning för alla.

Det hölls många mycket bra tal under partikongressen; först tänker jag på Stefan Löfvens installations- och linjetal. Det var kraftfullt, roligt i vissa delar och talade om Socialdemokratin i framtiden. Stefan har på kort tid blivit en bra talare, som dessutom har förmågan att vara öppen och bjuda på sig själv. Det andra talet som förtjänar att omnämnas var Norges statsminister, Jens Stoltenbergs, tal.  Av Norge kan vi lära att det går att halvera massarbetslösheten och förbättra skolresultaten. Det tredje talet är LO ordförande Karl-Petter Thorwaldssons tal. LO och partiet ska göra gemensam sak i kampen mot arbetslösheten.

Välfärdens brister ska åtgärdas och välfärden byggas ut. När det gäller vinster i välfärden säger framtidsdokumentet: ”Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd. För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att möjligheterna för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt begränsas. Den främsta kvalitetsfaktorn är personalen och dess kompetens. Därför ska det ställas krav på bemanning, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privat verksamhet än i motsvarande kommunal eller landstingskommunal verksamhet. Sammantaget ska våra förslag om nationella kvalitetsregler för ordning och reda i välfärden förbättra kvaliteten och begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.”

 Vi ses på 1 maj i Susebo.

Leif Berglund
Tel: 073 910 41 23, 08-590 971 23
leif.berglund@upplandsvasby.se
22 april 2013

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-27 15:35