Därför vill alliansen dela Väsbyhem

Alliansen döljer det verkliga syftet med sitt förslag att dela Väsbyhem i två bolag. Man kommer att sälja ett av bolagen för att få in pengar i kommunkassan till sina favoritprojekt. Alliansen måste genast ge raka besked.

Det har nu börjat komma fram detaljer om allianspartiernas förslag att dela Väsbyhem i två bolag. I en utredning föreslår kommundirektören att sex bostadsområden med sammanlagt 816 lägenheter ska avskiljas från Väsbyhem till ett nytt kommunalt bolag, NyAB, genom så kallad partiell delning. De sex områdena är Blommelundsvägen 1-23, Lindhemsvägen och Maria Krantzons väg i Carlslund, Trädgårdsvägen 4-26 i Runby, Björkvallavägen 4/Centralvägen 11 i Centrala Väsby och Holmvägen 4-20, 11-13 i Apoteksskogen.

Syftet med delningen är enligt alliansen att det nya bolaget ska arbeta med arbetsmarknadsåtgärder och nya former för boinflytande. Det är mycket svårt att tro på att detta är det verkliga syftet med delningen. Våra ledamöter har bett alliansens representanter i Väsbyhems styrelse att förklara mer i detalj hur dessa åtgärder och inflytande skulle se ut, och varför det inte går lika bra att genomföra dem i Väsbyhem i stället. Men vi fick inget svar, man visste inte helt enkelt. Även Väsbyhems revisor har svårt att förstå syftet.

Av handlingarna i ärendet framgår att delningen kommer att medföra en stämpelskatt på 20 miljoner kronor för det nya bolaget och merkostnader på 10 miljoner kronor för Väsbyhem för konsultkostnader för delningen, omställning av organisationen och minskning av personal. Det är ansvarslöst att alliansen är beredd att ålägga hyresgästerna i Väsbyhem och det nya bolaget så stora extrakostnader, en komplicerad delningsprocess och stor oro bland hyresgäster och anställda bara för ett vagt syfte om ”arbetsmarknad” och ”boinflytande”, som de inte ens själva kan förklara och som de facto går att genomföra i Väsbyhem.

Alliansen har en dold agenda, nämligen att sälja något av bolagen för att få in pengar till kommunkassan och kunna finansiera några av sina favoritprojekt - till exempel Väsby sjöstad eller skattesänkningar. En försäljning av det nybildade bolaget NyAB skulle tillföra kommunkassan omkring 500 miljoner kronor. Om det återstående Väsbyhem med ca 4000 lägenheter säljs skulle det handla om miljardbelopp.

Alliansen sviker sitt vallöfte. I den bostadspolitiska debatten i valrörelsen försäkrade Jan Holmberg (M) och övriga representanter att alliansen ville ha kvar Väsbyhem som ett kommunalt bolag med dagens omkring 5000 lägenheter. Detta kan vara orsaken till att man nu mörkar med det verkliga syftet med delningen. För hyresgästernas och den undrande personalens skull måste man ge tydliga besked. Är syftet endast att öka arbetsmarknadsåtgärder och boinflytande måste alliansen mer pedagogiskt förklara varför detta inte går att göra utan de stora olägenheter och kostnader som en delning för med sig.

Om det verkliga syftet i själva verket är att förstärka kommunkassan genom att sälja ett av bolagen måste alliansen tala klarspråk och förklara detta senast när kommunfullmäktige behandlar ärendet i juni. Och då också förklara varför man går ifrån sitt eget vallöfte om ett Väsbyhem med minst 5000 lägenheter.

Leif Berglund
Kommunalråd i opposition

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-22 21:27