En sommarhälsning

Jag vill inleda med att tacka för allt arbete som gjorts hittills under året, såväl politiskt som aktivitetsmässigt.

Klyvningen av Väsbyhem
Vi har en intressant höst framför oss. Under kommunfullmäktige den 20 juni fick vi igenom yrkandet om återremiss rörande klyvningen av Väsbyhem, som jag har berört i tidigare S-blad.

Jag har varit politiskt aktiv i ungefär halva mitt liv. Aldrig har jag varit med om att få ett så undermåligt berett ärende på mitt bord för beslut. Det är anmärkningsvärt att en så viktig fråga, som att sälja eller överlåta människors hem till någon annan, utreds så bristfälligt som det har gjorts i detta ärende.

Det finns ingen konsekvensbeskrivning och motivet och syftet med att klyva Väsbyhem är vagt och diffust. Till och med för en av revisorerna i ett av revisionsbolagen som har utrett ärendet är syftet otydligt. Även moderaternas partimedlemmar i Väsbyhems styrelse står frågande. De kan inte ge raka svar på varför moderaterna vill göra detta.

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Holmberg (M), säger att det nya bolaget, NyAB, ska fokusera mer på arbetsmarknadsåtgärder och boendeinflytande. Vår fråga har hela tiden varit varför detta inte lika bra går att genomföra i nuvarande Väsbyhem. Vi har inte fått svar på frågan förut och vi fick inte heller något svar under kommunfullmäktige.

Jag står fast vid min övertygelse att det råder en dold agenda. Under kommunfullmäktige ställdes flera gånger frågan om den moderatstyrda alliansen planerar att sälja något av bolagen, antingen Väsbyhem eller NyAB, under denna eller nästkommande mandatperiod. De svarade varken ”ja” eller ”nej”. Till dess att Moderaterna har offentliggjort sitt ställningstagande utgår jag från att något av bolagen kommer att säljas.

Vi har nu 3000 namnunderskrifter
Vi Socialdemokrater inledde vår namninsamling som kräver folkomröstning om Väsby Sjöstad den sista april och namninsamling har skett tillsammans med andra organisationer. För att få frågan om folkomröstning prövad i kommunfullmäktige behövs 3000 namnunderskrifter. I skrivande stund, en månad och 21 dagar efter att vi har inlett kampanjen, har vi nått strax över 3000. Men än är det inte klart. Vi kan behöva göra kompletteringar under hösten. Just nu undersöks hur många underskrifter som befaras bli ogiltiga. Mer information kommer i höst.

(S) budget 2012-2014
Vår flerårsplan med budget för 2012-2014 finns med detta s-blad och jag belyser den därför inte mer ingående och i detalj här. Kortfattat kan sägas att vi lägger särskild fokus på skolan, hemtjänsten och bostadsbyggande.

Inom skolan vill vi ge lärarna mer tid och större möjligheter att stötta varje enskild elev. Upplever en elev att det behövs stöd ska det finnas särskilda stödtimmar att tillgå, där lärare kan ge eleven extra undervisning.

Vi vill också göra en extra lönesatsning till lärarna på fem miljoner och att det ska organiseras läxstöd på varje skola.

Inom hemtjänsten vill vi genomföra en ny välfärds- och frihetsreform. Alla över 80 år ska beviljas fem timmar hemtjänst/månad utan prövning, som de själva ska få styra över. Vi vill rusta upp utemiljöerna vid kommunens äldreboenden så att det blir trivsammare för de äldre att vistas utomhus.

Vi vill bygga 300 bostäder/år och vi vill bygga 200 ungdomsbostäder de kommande åren.

All barnkultur vill vi ska vara avgiftsfri.

Tre böcker att läsa i sommar
Det finns tre böcker som jag rekommenderar till sommarläsningen. Jag tänker själv läsa dem.

1. Drömhjärta, av Cecilia Sanmartin

2. Sommardöden, av Mons Kallentoft

3. Lusten och dämonerna: boken om Bergman, av Mikael Timm

Med dessa ord önskar jag alla en trevlig och skön sommar. Vi ses igen med nya tag i höst.

Leif Berglund

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-29 23:54