Kulturskymning!

Så är januari månad tillända. Det mesta under januari har handlat om vem som ska bli ny partiledare för vårt parti.

I slutet av månaden formulerade arbetarekommunens de kriterier och egenskaper vi i Upplands Väsby tycker ska karaktärisera en ny partiordförande. Bra kriterier tycker jag. Arbetarekommunen uttryckte det så här: Partiordförande skall vara en samlande kraft med förmåga att föra ut partiets budskap så att vi kan vinna val.

En bra sammanfattning som sedan följdes av ord som; karismatisk, förmåga att formulera och utveckla politiken, styrka och mod, nytänkande, bra talare och god debattör.  När man jämför arbetarekommunens punkter med partidistriktets slås man av det samstämmighet som finns.

Så var det också när kommunala länsgruppen träffades och pratade om förväntningarna på den nya partiledningen och partiordföranden.

Upplands Väsby en kulturkommun
I Upplands Väsby har kulturen stor betydelse och kulturföreningarna spelar en viktig roll. Det är konstföreningarna, teaterföreningarna, körerna och dansgrupperna, musikklasserna, musikskolan och folkbildningen som tillsammans med biblioteket skapar kulturen i vår kommun.

Nu rasar debatten om kulturens villkor i kommunen. Helt klart har den moderatledda alliansen försämrat kulturens möjligheter att utvecklas i kommunen. Villkoren har blivit sämre. Inte minst nerdragningarna på biblioteksområdet har lett till att verksamheten har minskat. Om detta har jag tidigare skrivit i min krönika.

Nu säger ansvariga i kommunen (kommunalråden Holmberg och Magnusson) att det nya kulturhuset i Messingen kommer att lösa alla problem. Men ännu har det inte redovisats vilken verksamhet och vilka lokaler som ska finnas i det nya kulturhuset.

Jag tycker att det förutom ett bra bibliotek och lokaler för en framtida kulturskola även ska finnas lokaler för publika verksamheter i kulturhuset. En bra konsertlokal ligger mig varmt om hjärtat.

Dessutom är det en skandal att innehållet och utformningen av kulturlokalerna inte planeras i samarbete med kommunens kulturföreningar.

Nu finns en oro för att viktiga kulturlokaler kommer att försvinna och detta utan att vi vet vad dessa skall ersättas med. Närmast ligger rivningen av Vilundateatern.

Jag delar denna oro, särskilt som det inte heller verkar helt säkert att gamla Folkets Hus kommer att vara kvar i framtiden. Ingen från borgerligt håll har, så vitt jag sett, deklarerat att dessa lokaler ska finnas kvar. Däremot ska det nya kulturhuset innehålla samlingslokaler och i det nya gymnasiet skall kommunfullmäktige tydligen sammanträda. Samlingslokaler kommer det att finnas i skolbyggnaden, varför jag är ytterst tveksam till att liknande lokaler ska behövas i ett kulturhus. Däremot vore det bra med ett lokalhistoriskt museum. Meningen med ett kulturhus måste vara att flera olika konstformer möts. På så sätt blir det en samlingsplats där konsertbesöker, boklånare, kör- och musikdeltagare m.fl. träffas efter ett besök eller en repetition, för en bit mat eller en fika i café och restaurang.

Det behövs en öppen diskussion, tillsammans med kulturföreningarna, om vilka kulturlokaler som ska finnas i Upplands Väsby tillsammans med en diskussion om vad ett nytt kulturhus ska innehålla. Fram tills detta blir klarlagt och ett nytt kulturhus finns på plats borde en seriös prövning om att tillsvidare behålla Vilundateatern göras. Principöverenskommelsen med PEAB utgör inget hinder för detta.

Leif Berglund

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-04 00:58