Dela inte upp Väsbyhem

Den moderatledda Alliansen har genom kommunalrådet Jan Holmberg (M), föreslagit att Väsbyhem skall delas upp i två företag. Ett mindre med omkring 1 000 lägenheter och ett ”rest” Väsbyhem med omkring 4 000 lägenheter. Vi Socialdemokrater ser ingen som helst fördel med förslaget och har reagerat kraftigt på förslaget.

I valet var det dessutom flera borgerliga partier som stödde förslaget på att Väsbyhem skulle ha minst 5 000 lägenheter kvar i sitt bostadsbestånd. I min valduell med Jan Holmberg veckan innan valet uttalade han att Väsbyhem skulle ha kvar omkring 4 500 lägenheter. Nu bryter man det löftet.

Det dunkelt tänkta blir det dunkelt skrivna.

Moderaternas initiativ till att dela upp företaget är ett dåligt och illa genomtänkt förslag som riskerar att försvaga Väsbyhem, som på fyra år förlorat 3 000 lägenheter.

I stället för ett bolag som mer kraftfullt kan ägna sig åt nyproduktion och renovering av det gamla bostadsbeståndet får vi ett litet kommunalt bostadsföretag med 1 000 bostäder kvar enbart för människor med besvär att få en bostad överhuvudtaget. Moderaterna anger boendeinflytande, miljöfrågor och nyproduktion som argument för deras förslag. Detta måste ses som svepskäl, då allt kan uppnås redan idag.

Vad kan vara det egentliga skälet? Kan det vara att kommunen för egen räkning ska kunna lägga beslag på alla pengar som finns i ”gamla” Väsbyhem. Den gamle bostadspolitiske nestorn Bengt Owe Birgersson uttrycker detta på ett bra sätt i en insändare i lokaltidningen VI i Väsby.

Kulturhuset/Folkets hus blir kvar?
Det verkar som om kulturhuset/Folkets Hus får vara kvar, men med förändrad verksamhet. Konferensverksamheten och biografen försvinner. Bio ska det i stället bli i en miniaula i gymnasiet.

Ungdomsverksamheten Vega ska flytta upp i lokaler i huset där det i dag bedrivs gymnasieutbildning. Lokaler som Måsen och Ugglan skall alltjämnt kunna användas av föreningslivet för möten, sammanträden och fester, men man får klara av mer av det praktiska själv som kaffekokning, mat får beställas via catering mm. Dessutom finns det uttalat att biografen ska anpassas till teaterlokal mm.

Allt enligt uppgifter från kulturnämndens ordförande Kristina Klempt och fritidsstrateg Andreas Åstrand.

Det viktigaste är att vi nu slår vakt om huset och att det även fortsättningsvis kan användas för förenings- och kulturlivet i kommunen och förhindrar en eventuell försäljning av hus och mark.

Håkan Juholt – ny s-ordförande
Håkan Juholt har valts till ny ordförande för oss Socialdemokrater. Samtidigt väljs Carin Jämtin till ny partisekreterare. Det är viktigt att vi nu ger den nya ledningen vårt fulla stöd. Deras ansvar är stort och uppgifterna många.

Nu, kanske mer än någonsin förr, måste Socialdemokratin visa att den är en politisk kraft att räkna med. Inte bara i Svensk politik utan även internationellt. Håkan har en bred politisk erfarenhet och Carin har en bra framtoning inte minst när det gäller att peppa och stimulera oss i vårt fortsatta arbete.

Som alltid, hör av dig om det är något du vill!

Leif Berglund

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-01 16:35