Kraftfull satsning på barn, skola och äldre i (S) budget

En ansvarsfull politik för Väsbybornas bästa.
I en tid av ekonomisk osäkerhet, är det viktigt, att hushålla med kommunens pengar på ett rådigt sätt och bedriva en ansvarsfull politik för Väsbybornas bästa.  Kommunens skatteintäkter ökar inte lika mycket under 2012 och 2013 som kommunen antog i budgeten i juni. Därför korrigerades siffrorna nedåt i samband med att kommunen antog kompletteringsbudgeten i slutet av förra månaden. Skatteintäkterna minskar med 12 miljoner nästa år och med 18 miljoner 2013. Att då, göra som Alliansen, utlova en skattesänkning på 10 öre 2013 måste anses som ansvarslöst.

Ökade valmöjligheter och högre kvalitet med oförändrad skatt.
Det är främst skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen som får mer pengar i den Socialdemokratiska budgeten. Barngrupperna i förskolan minskas, en särskild rätt för eleverna om extra undervisning införs och särskilda pengar avsätts till höjda lärarlöner. Aktuell forskning visar att lärarens engagemang och kunskaper är den absolut viktigaste faktorn för undervisningens kvalitet och elevernas kunskaper. Därför satsar vi extra på lärarnas löner.

Fem hemtjänsttimmar utan behovsprovning för den som är över 80 år.
Äldre kan sedan några år tillbaka välja vem som utföra hemtjänst, kommunen eller annat företag, men kan inte välja innehållet i hemtjänsten. Därför föreslår Socialdemokraterna att en ny välfärds- och frihetsreform införs i hemtjänsten i Upplands Väsby. Alla över 80 år ska ha rätt till fem timmars hemtjänst per månad utan prövning. Den äldre själv bestämmer över innehållet och hur dessa timmar ska användas. Det ökar självbestämmandet och höjer samtidigt välbefinnandet och livskvalitén.

Spara där det går att spara utan att kvalitén äventyras.
Visst finns det områden där kommunen kan spara. Förra året köpte kommunen konsulttjänster för drygt 31 miljoner kronor. Många av dessa konsulttjänster inköptes, vid sidan av de ramavtal som kommunen varje år upphandlar med olika leverantörer. Vissa verksamheter ligger långt under målet om att man ska följa ramavtal till 95 procent. En noggrannare prövning av konsulttjänsterna, borde leda till att kostnaden skulle kunna minska. Vi Socialdemokrater föreslår att konsultkostnaderna ska minska med 3,5 miljoner kronor nästa år.

Kommunen upphandlar varor och tjänster för en halv miljard kronor varje år. Även här följs inte ingångna avtal. Genom att kräva att verksamheter följer upphandlade ramavtal kan mycket pengar sparas. Vi Socialdemokrater föreslår att upphandlingen ska effektiviseras med en procent 2012, vilket sparar fem miljoner kronor.

Detta påverkar inte verksamheter som barnomsorg, skola och äldreomsorg, då dessa verksamheter erhåller sina pengar enligt pengsystem, med en summa per barn, elev, äldre eller timme.

Barn måste få kosta
Alla barn behöver en bra start i livet. Därför är det viktigt att vi satsar mer på förskolan. Vi ansätter pengar i vår budget för att minska barngrupperna i förskolan och ge alla barn rätten till minst 30 timmars förskola i veckan. Vi föreslår också att alla barnkultur blir avgiftsfri.

Vi vill investera i barnens lekplatser och göra alla lekplatser anpassade även för barn med funktionsnedsättning.

Läs Brobyggarna under julen
Jan Guillou har utkommit med den första delen av tre böcker som beskriver samhällsutvecklingen under 1900 talet. Den första delen är en fantastiskt bra bok. I boken får du följa tre unga faderslösa pojkar, födda utanför Bergen i Norge och deras uppväxt och hur den ene av bröderna kommer hem för att bygga färdigt järnvägen mellan Bergen och Oslo och hur den andre brodern bygger järnväg genom tyska kolonier i Tyska Sydvästafrika. Den tredje brodern har flytt till England och om honom får man ingenting veta i den första delen. Ska ni läsa en bok under julhelgen är det denna.

Leif Berglund
Kommunalråd i opposition, Socialdemokraterna Upplands Väsby

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-07 15:33