Nej tack till sänkta ungdomslöner

I onsdags blev jag uppringd av en journalist på Vi i Väsby som ville höra vad jag tyckte om att man tänker införa särskilda ungdomslöner för ungdomar upp till 23 års ålder. Jag svarade att jag tyckte att det var ett dåligt förslag. Det är tydligt att Folkpartiet vill driva samma fråga som man har drivit i Sollentuna och fått de andra Allianspartierna med sig på.

Arbetslösheten måste bekämpas, men det finns ingenting som visar att lönesänkningar för ungdomar under 23 år, per automatik leder till fler jobb. För att få fler i jobb har vi Socialdemokrater föreslagit att arbetsgivaravgiften slopas under två år för den som anställer en arbetslös ungdom under 25 år. Vi vill anställa fler inom förskolan, skolan och äldreomsorgen för att ge fler unga jobb och dessutom öka kvaliteten i verksamheterna. Fler utbildningsplatser i högskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildning rustar fler bättre för att ta ett jobb när konjunkturen vänder. Traineejobb och utbildningsvikariat är åtgärder vi föreslagit för att underlätta generationsväxlingen inom offentlig sektor.

Dessutom är det så att löner i Sverige förhandlas fram av arbetsmarknadens parter och sätts inte av politiker eller via politiska beslut.

Löner i kommunen har framförhandlats av bl.a. Kommunal, Vision, Lärarförbundet m.fl. å ena sidan och SKL (Sveriges Kommuner och landsting) å den andra. Där finns det avtalat vilken lön som är ingångslön och hur lönerna ska öka. Lägst lön är ingångslönen. Den får den som är nyanställd och saknar arbetslivserfarenhet. För en barnskötare är ingångslönen drygt 16 000 kronor i månaden. Varför ska en fullt utbildad barnskötare tvingas sänka sin lön med drygt 4 000 kronor i månaden? Varför ska en fullt utbildad undersköterska och förskollärare sänka sin lön med 25 procent för att få jobba i Upplands Väsby kommun?  Obegripligt och orättvist. Principen om lika lön för lika arbete måste gälla.

Med folkpartiets förslag är risken stor att en låglönemarknad för ungdomar skapas, inom alla yrkesområden. Det är kanske det folkpartisterna vill? Ungdomslönerna inom restaurangnäring ska kanske också den sänkas med 25 procent, vilket innebär att de sämsta lönerna sjunker från ca 12 000 kronor till drygt 9 000 kronor. Innan skatt. Vem kan leva på det?

Just nu skriver vi på en insändare i frågan. Den kommer att bli het den närmaste tiden.

Kommunens ekonomiska utveckling.
Det finns fog för att känna en viss oro inför kommunens framtida ekonomiska utveckling. I den ekonomiska analysen efter årets första två månader skriver kommunledningskontoret följande beträffande årsprognosen: ”Det ekonomiska resultatet i årets första prognos beräknas till 14,0 mkr (0,8 %), och innebär en risk för ett nollresultat vid årets slut.”

Det är allt för denna gång.

Har du tips eller kommentarer, kontakta mig gärna.

leif.berglund@upplandsvasby.se
073-910 41 23

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-31 17:27