(S) budget i Upplands Väsby en riktig skolbudget

Skolfrågorna kommer fram tydligt i det Socialdemokratiska budgetalternativet, som i stora delar bygger på den budget som lades i våras.

Sedan budgeten antogs i våras har Alliansen, i sin budget, tagit till sig vårt S-förslag om att avsätta 5 miljoner för att klara av att höja lönerna enligt det nya läraravtalet som förhandlats fram mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det är bra!

Nu tror jag inte att det räcker. Lärarna är skolans viktigaste personer. I det Socialdemokratiska budgetförslaget har vi därför lagt på ytterligare 2,5 miljoner kronor för lärarlöneökningar. Lärarnas ämneskunskaper, pedagogiska förmåga och personliga engagemang är nyckelfaktorer för att ge eleverna kunskaper. Därför är jag förvånad att Alliansen inte satsar mer på dem. Lärarna måste också ges möjlighet till vidareutbildning, inom såväl ämne som pedagogik. Nu när riksdagen fattat beslut om att skolorna kan utbilda och anställa adjunkter är jag förvånad över att Alliansen inte med ett ord nämner detta i sitt budgetförslag. Särskilt eftersom det varit en speciellt viktig fråga för Folkpartiet. Vi föreslår att utbildningsnämnden ska stimulera skolorna att utbilda och anställa adjunkter med särskilt uppdrag att förbättra undervisningen, skynda på skolutvecklingen och därigenom förbättra skolresultaten.

Sverigedemokraternas rätta jag. 
I förra veckan visade Sverigedemokraterna upp sitt riktiga ansikte, efter det att Expressen visat upp ett filmat inslag med höga företrädare för Sverigedemokraterna som angriper flera människor i centrala Stockholm, bland annat den kände komikern Soran Ismail. Filmen som kommit Expressen tillhanda är filmad av Sverigedemokraterna själva.

Jag tror att det förekommer en maktkamp inom Sverigedemokraterna, och i den maktkampen genomför nu Sverigedemokraternas ledning, med Jimmy Åkesson och Björn Söder i täten, utrensningar av partikamrater som utgör ett hot mot ledningen.

I början av 1990-talet ledde jag nätverket ”Sverige mot främlingsfientlighet”. I arbete ingick att utforska och följa vad olika högerextrema grupper höll på med. Varje högerextrem rörelse bygger på hat och rädsla. Därför krävs det en fullkomlig lojalitet mot rörelsernas elit. Visar man inte den lojaliteten risker man att hamna i onåd och uteslutas, om man inte lämnat tidigare av egen fri vilja. På grund av interna motsättningar och maktkamper bryts alla dessa högerextrema rörelser till slut sönder. Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna var exempelvis ett och samma parti till en bit in på 2000-talet, då de splittrades. Sverigedemokraterna har sitt ursprung i rörelsen Bevara Sverige Svenskt, ett klart uttalat rasistiskt parti.

I den senaste opinionsmätningen går Sverigedemokraterna fram till drygt 8 procent av väljarkåren. Det är en otäckt hög siffra. Det står helt klart att Sverigedemokraterna numera når ut med sitt budskap och att det finner gehör bland stora väljargrupper. Varje människa som tror på ett fritt, öppet och demokratiska Sverige måste förenas i en strategi för hur vi kan minska på hatet och våldet och undanröja rädslan. Här gäller det att både ingripa mot våldets orsaker och aldrig falla undan för våldet. Ungdomsrörelsen Väsby mot våld är ett utmärkt exempel på hur man kan jobba mot främlingsfientlighet och rasism. Här är själva organisationen i sig ett levande exempel på att det går att göra skillnad. Det behöver vårt stöd.

Hälsningar

Leif Berglund, oppositionsråd
leif.berglund@upplandsvasby.se
073-910 41 23
19 november 2012