Stefan Löfvén är ett bra val

Efter den senaste veckans turbulens känns det bra att Stefan Löfven blir Socialdemokraternas 10:e partiordförande. Jag tror att vi med Stefan som ordförande får goda förutsättningar att föra ut vår politik.

Valet av Stefan Löfven till partiordförande kommer förhoppningsvis att flytta perspektivet från att enbart ha handlat om person till att handla om person och politik. Utan att känna Stefan tror jag dessutom att han har förmågan att samla partiet i en svår och besvärlig tid. Många talar väl om Stefans som ledare och hans förmåga att samla människor. Han är väl förankrad i våra socialdemokratiska värderingar och dessutom ideologiskt tydlig. Inte minst hans tal i samband med att han valdes visar det.

Genom Stefan Löfven kommer förhoppningsvis frågor som arbete åt alla, full sysselsättning, att lyftas fram i den politiska debatten. Dessutom förstår Stefan företagandets villkor och han är väl insatt i att globaliseringen och internationaliseringen skapar nya förutsättningar för arbetslivet. Han är vice ordförande i Exportrådet och styrelseledamot i KTH.

Förhoppningsvis kan medias intresse flyttas över från person till politik. Vår ekonomiska politik som vi redovisade i vår höstbudget är framtidsinriktad och innehåller många förslag som är bra för Stockholmsregionen. Det är dags att vi dammar av den och går ut och talar om detta.

I höstens budgetmotion föreslår vi Socialdemokrater:

• 57 400 fler platser inom högskolan, vuxenutbildningen i traineejobb och utbildningsvikariat för att höja människors kompetens för att ta jobb som finns och kommer.

• Riskkapitalfond på tre miljarder kronor för utveckling av små och medelstora företag.

• Sänkt arbetsgivareavgift riktat mot mindre företag.

• Särskild satsning på kompetenslyft för lärare

• Investering i urbana transportmedel – utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm mellan Odenplan och Karolinska sjukhuset, 11,5 miljarder för utbyggd kapacitet i järnvägssystemet.

• Investeringsbidrag på 1 miljard årligen för investeringar i hyres- och studentlägenheter.

• Statliga lånegarantier för underhåll, upprustning och energieffektivisering av miljonprogramsbostäder.

• Taket i a-kassan höjs till 910 kronor per dag, ersättningsnivån höjs till 80%. Efter 100 dagar sänks ersättningen med 150 kronor och att tak för avgiften till a-kassan  på 120 kronor i månaden införs.

• Klimatinvesterinag på 1,6 miljareder föreslås.

• Solinvetsteringar på solvärme och solel på 400 miljoner införs.

• För att mildra barnfattigdomen föreslås en höjning av underhållsbidraget med 100 kronor i månaden.

• En miljard införs som stöd till landstingen för att kompensera landstingen så att de inte behöver försämra högkostnadsskyddet.

• Skatteverket får 200 miljoner för att bekämpa skattefusk och polisen och åklagarmyndigheten får 100 miljoner för en särskild satsning på att förhindra bidragsbrott.

Det finns dessutom ytterligare ett antal förslag.

Hälsningar
Leif Berglund


  

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-01 17:03