Sjöstaden blir inte hållbar

Framtidskonferens
Roligt att Upplands Väsby arbetarekommun var så väl representerat vid Socialdemokraterna i Mälardalens Framtidskonferens i Örebro den 23 mars. Förutom jag deltog Ali Kashefi, Anki Jyttner, Penahi Ghasemi och Gert Lindström. Konferensen inleddes med ett mycket uppskattat och inspirerande anförande av partiordförande Stefan Löfvén. Anförandet mottogs mycket väl av deltagarna och Stefan fick ta emot stående ovationer, som gjorde honom generad, efter talet. Talet handlade om kärnan i den Socialdemokratiska politiken, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Det handlade också om en aktiv arbetsmarknadspolitik, satsningar på utbildning, forskning och innovationer, en förändrad arbetsförmedling och en obligatorisk 12 årig skola. Talet berörde även internationella frågor, där Stefan slog fast att den utveckling som nu sker i andra delar av världen också är en förutsättning för en bra ekonomisk utveckling i Sverige. Det är inte så att det måste finnas förlorare i den ekonomiska utvecklingen för att det ska finnas vinnare. En ökad världshandel och ekonomisk utveckling med rättvis fördelning kan göra fler till vinnare samtidigt. Stefans tal innehöll också ett fördömande av näthat, rasism och främlingsfientlighet. Stefan slog också fast att Socialdemokratin är ett feministiskt parti och att feminismen, som en del i politiken för alla människors lika värde, kommit för att stanna för evigt.

Efter Stefans tal fick vi lyssna till en partimedlem i det Nederländska socialdemokratiska partiet, som presenterade hur man hade arbetat i Holland och lyckats bra i deras val. Efter presentationen följde ett estradsamtal mellan honom, Helen Hellmark Knutsson och Örebros kommunalråd.

Framtidskonferensen avslutades med miniseminarier med olika teman. Alla deltagare från Upplands Väsby upplevde konferensen som givande och att arrangemanget var mycket välorganiserat.

Väsby sjöstad
Remisstiden för att yttra sig över Väsby sjöstad går ut den 11 april. Arbetarekommunens styrelse har bestämt sig för att yttra sig. Just nu sitter en arbetsgrupp, som i studiecirkelform, går igenom materialet och skriver på ett förslag till yttrande. Gruppen tänker koncentrera sitt yttrande kring miljö, naturrekreation och ekonomi.

Sjöstaden blir inte hållbar, det avskilda läget ger ingen allsidig sammansättning med service och arbetsplatser och får otillräcklig kollektivtrafik. Sjöstaden innebär stora ekonomiska risker, blir dyrt att bygga och bostäderna blir dyra. Sjöstaden innebär stora intrång i naturen, äventyrar viktiga naturområden, gör intrång i Järvakilen och strider mot Stockholmsregionens utvecklingsplan. Det finns många andra ställen att bygga på. Nästa möte med arbetsgruppen/studiecirkeln är den 5 mars kl. 18.00 i kommunhuset. Är du intresserad av att ansluta till arbetsgruppen – kontakta Ibrahim.

Nätverket för folkomröstningen om Väsby sjöstad, där vi ingår, har nystartat och en del aktiviteter är planerade. Närmast i tiden ligger ett informations- och diskussionsmöte ”Varför nej till Väsby sjöstad?”, tisdagen den 19 mars kl. 18.30 i Messingen. Det är viktigt att vi blir många på mötet. Jag uppmanar därför alla Socialdemokrater att komma. Ytterligare information – se bifogad annons.

Det var allt för denna gång. Har du något på hjärtat – ta gärna kontakt

Med vänlig hälsning

Leif Berglund
Tel: 073 910 41 23, 08-590 971 23
Leif.berglund@upplandsvasby.se
28 februari 2013