Framtidsprogram för Ed, Fresta & Hammarby församlingar

Socialdemokraterna i Upplands Väsby lyfter i sitt framtidsprogam fem punkter som vi anser vara särskilt viktiga

Svenska kyrkan i Väsby behöver mer av diakonin

Orättvisorna och klyftorna mellan människor ökar i Upplands Väsby. Samtidigt ökar även skillnaderna i hälsan. Därför vill vi att våra församlingar ska utveckla sitt diakonala arbete och vi ser med glädje på exempel som Möjligheternas hus.

Svenska kyrkan i Väsby behöver mer av internationell solidaritet

Arbetet som bedrivs av svenska kyrkan i utlandet (SKUT) har fått en viktigare betydelse när Väsbybor idag reser mer utomlands än tidigare. Samtidigt är Svenska kyrkans internationella arbete med fattigdomsbekämpning viktig och det är självklart för oss att både svenska kyrkan i utlandet och svenska kyrkans internationella arbete ska få hjälp med insamlingar till sina verksamheter. Församlingarna bör också jobba mer med information om Fairtrade, som är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter.

Svenska kyrkan i Väsby behöver satsa mer på musiken

För många som inte regelbundet brukar delta i vanliga gudstjänster, är konserter och musikandakter ett sätt att närma sig kyrkan. Vi vill fortsätta att satsa på en bred musikverksamhet som omfattar både barn och vuxna, professionella och fritidsmusiker. Vi ser också församlingarnas körverksamhet som en viktig del av församlingslivet.

Svenska kyrkan i Väsby behöver spara genom att samordna

Medlemsantalet minskar i våra församlingar, vilket påverkar deras ekonomi. I Upplands Väsby har vi tre församlingar, som även fortsättningsvis bör samverka och samordna sina verksamheter för att klara en god ekonomi.

Svenska kyrkan i Väsby behöver satsa på barn och ungdomar

Vi ser att många barn och ungdomar far illa i Upplands Väsby. Kunskapsresultaten i skolan försämras, tvångsomhändertagandet av barn har ökat och fritidsverksamheten för ungdomar riskerar att försämras. Därför vill vi att svenska kyrkan i Väsby, utöver dop och konfirmation, också ska ha en avgiftsfri, öppen barn- och ungdomsverksamhet. 

 Läs hela vår lokala valfolder här (PDF)