För en öppen folkkyrka med framtidstro

Socialdemokraternas vision är ett Sverige där vi alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Vårt manifest "För en öppen folkkyrka med framtidstro" med tolv punkter ligger till grund för kyrkovalet.

Svenska kyrkan ska sätta människors behov i centrum

1. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar.
2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga.
3. Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade.

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde

4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan.
5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling.
6. Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism.

Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna

7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden.
8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet.
9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna.

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling

10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället.
11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda.
12. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap.

Läs hela manifestet (PDF)