Leif har ordet

 

Höjd valtemperatur

Plötsligt har valtemperaturen stegrats. Anledningen är dels de sedan tidigare inplanerade politiska debatterna mellan de politiska parterna och duellerna mellan vår partiordförande Mona Sahlin och statsminister Fredrik Reinfeldt och dels Monas utspel om regeringssamverkan med Miljöpartiet efter valet 2010 och den efterföljande debatten. Min åsikt i frågan är att vi socialdemokrater inte kan gå till val tillsammans med ett politiskt parti som är beredd att föra en så ansvarslös ekonomisk politik som vänsterpartiet. Det är detta det hela handlar om. Fortsatta diskussioner med vänsterpartiet måste utgå från att det skall vara ordning och reda i statsfinanserna. Detta är fundamentalt Detta hade kunnat framföras tydligare, inte enbart av Mona utan också av Maria Wetterstrand från Miljöpartiet.

 

Nu framstår Monas förtydligande som en reträtt, vilket det i själva verket inte är. Klart att en sargad Allians inte försitter chansen att utnyttja denna blotta som uppstår och genast kräver svar på frågan om vem som skall regera med vem? Nu är det dock två år kvar till valet och mycket kan hända. Vi måste dock lära oss och träna på att argumentera hem regeringsfrågan.

 

Lågkonjunkturen är här

Vi befinner oss i början av en lågkonjunktur, vi vet dock inte hur djup och långvarig den kommer att bli, men det krävs politisk handlingskraft för att bemästra den och förkorta dess livslängd. På detta område brukar vi vara bäst. Det handlar om klassisk socialdemokratisk politik efter Keynsiansk modell. Stimulera ekonomin i lågkonjunktur för att snabbare få igång hjulen. Satsa på utbildning, förstärk forskningen och tidigarelägg nödvändiga investeringar är bl.a. insatser som återfinns i den socialdemokratiska budgetmotionen.

 

Starka statsfinanser

Sverige har alljämnt starka statsfinanser. Det har inte minst vi socialdemokrater sett till att vi har. När vi nu går in i en lågkonjunktur har däremot något grundläggande viktigt förändrats. Samhällets skyddsnät för de som drabbas av arbetslösheten har försämrats. A-kassan har tidigare utgjort en bra omställningsförsäkring för den som drabbas av arbetslöshet. Nu har den försämrats och många har lämnat den på grund av för höga egenavgifter. Många familjer kan därför få det svårare att få vardagen att gå ihop rent ekonomiskt. Det dummaste den Moderatledda alliansregeringen hittills gjort är att ha försämrat A-kassan.

 

Lågkonjunkturen börjar märkas i kommunens ekonomi

Kommunens ekonomi är fortfarande stark. Överskottet i år beräknas bli 47 miljoner kronor vilket är 17 miljoner bättre än budget. Men redan nästa år märker kommunen av nedgången i konjunkturen. Inkomsterna, främst skatteintäkterna, minskar med ungefär 20 miljoner. Samtidigt som vi skall klarar av att börja betala av på den nya badanläggningen och börja investeringen i ett nytt gymnasium. När vi samtidigt vet att vi har eftersatta behov inom vård, skola och omsorg framstår de fortsatta skattesänkningarna från den högerledda alliansen som alltför vidlyftiga.

 

Återkommer med flera kommunala frågor i kommande krönikor.

 

Hör gärna av dig med åsikter om det som skrivs eller det som borde skrivas.

 

Med vänlig hälsning

 

Leif Berglund

Tele:073 910 41 23

E-post; leif.berglund@upplandsvasby.se

 

 

 

 

 

 


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-01-24 13:58