Leif har ordet - februari 2009

Jan Eliasson trollband 150 på (s) möte.

I lördags hände det som vanligtvis inte händer i politiken så ofta numera. Vi samlades till ett politiskt möte där lokalen nästan inte räckte till. Jan Eliasson tidigare utrikesminister och FN:s generalsekretare besökte oss i socialdemokrater i Upplands Väsby. Ungefär 150 personer kom till mötet för att höra på Jan, då han berättade om sina erfarenheter av att ha varit diplomat, medlare, högste tjänsteman på UD och politiker.

 

Medlingens svåra konst

Jan berättade målande om sin bakgrund och barndom i Göteborg, där han var de förste, från sin familj, som med arbetarbakgrund fick möjlighet att ta studenten och sedan studera vidare på universitet och utomlands. I sin berättelse återkom Jan ofta till arbetarrörelsens grundläggande värderingar, tankarna om jämlikhet och alla människors lika värde, som även måste styra utrikespolitiken. Fred kan bara skapas mellan två eller flera parter som respektera varandra och där man verkligen vill bygga upp en fredlig samexistens, sade Jan. Jan har jobbat med medling under många år, bl.a. som stöd till Olof Palme när han medlade mellan Iran och Irak i början av 1980-talet.

 

En bra medling misslyckas om man inte är väl förberedd menade Jan Eliasson, vidare måste man ha förståelse och kunskaper i den kultur de man ska medla mellan har samt även ha ett utvecklat språk i vilket samtalet förs så att man kan använda nyanser för att förtydliga och konkretisera sina förslag och idéer med.

Till sist måste tidpunkten vara den rätta. Man ska inte tro att man kan komma för medling när ena parten firar någon stor religiös högtid eller annan minnesdag, då har man kommit förgäves.

 

Många ämnesområden togs upp

På seminariet avhandlades mycket mer, Obama och USA förändrade roll internationellt, den internationella finanskrisen, EU, risken för nationalism, rasism och främlingsfientlighet, Kongo, Burma, vattenbristen i världen, FN:s nya uppdrag enlig Jan Eliasson.

 

Många frågor ställdes och jag tror att samtliga deltagare på det hela taget var väldigt nöjda med lördagen. Själv gick jag hem med ett stort leende på mina läppar och dansade på små lätta moln.

 

Så väl unga som gamla kom på mötet.

Inför mötet med Jan Eliasson kraftsamlade vi informationsmässigt. Annonsering under tre veckor, affischering på större tavlor, flygbladsutdelning utanför pendeltågsstationen och i centrum har säker också bidragit till att många fick reda på att möte var. Såväl unga som gamla kom till mötet. Kul.

 

Bilden av alliansen i Upplands Väsby

På senare tid bilden av Upplands Väsby i massmedia varit bilden av en kommun där fiffel och båg förekommer. Förts var det avknoppningarna som genomfördes utan att ett robust regelverk antagits, sedan var det utförsäljningen av Väsbyhems hyresrätter på östra sidan och i Runby som inte skulle säljas ut men som sedan såldes ut än då. Sedan handlade det om att Väsby kommun skulle sno halva Väsbyhems kassa, ett beslut som överklagades och Länsrätten förlade med genomförandeförbud för att sedan upphäva. Nu har kommunen blivit JO anmälda i samma ärende. När det gäller simklubben framstår kommunen som en stor bov, som kraftigt försämrar föreningslivets förutsättningar att bedriva ungdomsverksamhet. Inte heller ökar Väsbybornas känsla trygghet och säkerhet i kommunen. Det är tur att vi har H.E.A.T. som tog sig vidare till finalen i melodischlagerfestivalen i lördags.

 

Som vanlig, har du synpunkter på det skrivna eller vi tala om något annat. Ta kontakt.

 

Leif Berglund

073 910 41 23

leif.berglund@upplandsvasby.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-16 15:43