Leif har ordet - juni 2009

Leif har ordet

 

Det sista som händer innan sommaruppehållet är kommunfullmäktigedebatten om budgeten. Den börjar om några timmar.

 

Två alternativ börjar utkristallisera sig. Vårt förslag som värnar kvalitén i förskolan, skolan och omsorgen om de äldre och Alliansens förslag som innebär nedskärningar och besparingar inom främst skolan och förskolan. I årets budget presenterar vi och miljöpartiet och vänsterpartiet gemensamma förslag till skattesats och ramar för nämnderna.

 

Vi höjer kommunersättningen till social- och äldrenämnden med 33,5 miljoner mer än vad nämnden har i år. Det förbättrar nämndens ekonomi och tar bort underskotten från i år med det innebär också en kvalitetshöjning inom äldreboendet. Mer personal skall ge äldre bättre omvårdnad och rätten till utevistelser i äldreboendet.

 

Inom barnomsorgen och skolan prioriterar vi kvalitén inom skolan och förskolan genom att inte minska på lärartätheten och ge barn i behov av särskilt stöd den rätt till stöd de har. Vi behåller skolfritidsledarna och Grimbogården.

 

Vi gör en kraftsamling mot den ökande arbetslösheten genom en utbyggnad av komvux och andra åtgärder som minskar utbetalningarna av socialbidrag.

 

För att klara av detta behöver vi höja skatten med 25 öre.

 

Leif, Gun-Britt och Jessica önskar alla en lugn, skön, trevlig, solig och avkopplande sommar och semester. Vi ses till hösten med förnyade krafter.

Skulle du mot förmodan få en stund över - läs en bok. Läs Künzelmann och KünzelMANN av Carl-Johan Vallgren.

 

Leif Berglund

 Har du lust att höra av dig – gör det gärna.

Tele: 073 910 41 23

leif.berglund@upplandsvasby.se

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-07 09:21