Leif har ordet - maj 2009

Första Maj

1a maj blev till en verklig festdag. Bra väder och bra uppslutning, både på mötet i Upplands Väsby och mötet och demonstrationen i Stockholm gjorde att självförtroendet ökade och det blev lite roligare att vara Socialdemokrat igen.

 

Temat för årets 1a maj var jobben först, men temat kunde också ha varit; till strid mot ökande och växande orättvisor. Just kampen mot orättvisor, var de än uppkommer, är vår partis stora och eviga uppgifter. Det kan handla om kommunen, landet eller världen. Vår uppgift är att skapa ett rättvist, jämlikt och solidariskt samhälle.

 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en budget för 2010 och de närmast kommande åren. Det verkar vara en verklig plåga för den moderatledda alliansen. Nu skans det pengar för att den kommunala budgeten skall gå ihop. Det fattas minst 40 miljoner detta år och minst 50 miljoner nästa år.

 

Den moderatledda oredan

Den moderatledda regeringens ökade bidrag till kommunerna för nästa år räcker inte på långt när. Vill dessutom kommunerna inte höja skatten själv måste det bli tal om besparingar.

 

I Upplands Väsby står många viktiga kommunala verksamheter på spel. Mest verkar det handla om besparingar på äldre, barn och ungdomar.

 

Social- och äldrenämnden skall t.ex. endast genomföra sådan verksamhet som är lagstadgad. Så vill den moderatledda alliansen ta hand om de äldre. Väsbyfixaren skall försvinna, träffpunktsverksamheten likaså och hemtjänsten skall minska kraftigt.

 

För barn och ungdomar innebär det att skolfritidsledarna försvinner och en fritidsgård läggs ner.

 

För unga föräldrar minskar öppethållandet på familjecentralen. Personalen skall minskas på Vilundaparken, kulturhuset och biblioteket och på gymnasiet försvinner en av två fritidsledare och komvux drar ner på studievägledningen.

 

Totalt handlar det om att den moderatledda alliansen föreslår att antalet anställda skall minska kraftigt de närmaste åren och upp till 120 tjänster skall bort.

 

Kraftfulla satsningar och optimism

Den socialdemokratiska vårbudgeten måste anses vara en traditionell Socialdemokratiska budget som syftar till att få igång ekonomin. Då är jobben och kvalitén i välfärdstjänsterna centrala.

 

Genom ett stärkt stöd till kommunerna redan i år kan vi förhindra att ytterligare människor blir arbetslösa och att kvalitén i välfärden bevaras.

 

Kraftfulla insatser för unga och arbetslösa i form av fler utbildningsplatser i komvux och på universitet och högskolor gör att dessa människor står bättre rustade när konjunkturen vänder och jobben kommer.

 

Fler praktikplatser och utbildningsvikariat förhindrar människor att hamna i arbetslöshetens allvarligaste gissel, nämligen det att självförtroendet knäcks.

 

Kommer Alliansen att säga nej.

Arbetsförmedlingen har erbjudit kommunen att anställa 50-60 arbetslösa ungdomar om kommunen är beredd att ställa upp med hälften av lönekostnaden. Jag har föreslagit att kommunen skall anta erbjudandet. Alliansens moderatledare Jan Holmberg har inte svarat ännu.

 

Arbetsintensiv tid.

Jag vet ännu inte vilken budget den moderatledda allinsen kommer att lägga men den kommer att innehålla besparingar som går ut över välfärden och ökar arbetslösheten. Vårt alternativ måste handla om det motsatta, nämligen att förhindra en ökad arbetslöshet och allvarliga försämringar i välfärden. Då får vi inte utesluta vissa skattehöjningar.

 

Som alltid, har du något att säga eller berätta, kontakta mig gärna.

 

Leif Berglund

Tele; 08 590 97 123

Mobil; 073 910 41 23

E-post; leif.berglund@upplandsvasby.se

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-13 20:42