Leif har ordet - augusti 2009

Leif har ordet

 

Sommaren är på väg att gå över i höst. Fortfarande har augusti gett oss många fina och varma sommardagar. Hoppas er semester varit lika skön och avkopplande som min. Jag har på sedvanligt sätt semestrat efter norrlanskusten, utanför Härnösand och i Norrbotten och mötts av bra väder. En och annan konsert och en och annan bok har det också blivit under ledigheten.

 

Bibliotekets vänner

Apropå detta med böcker. I juni strax innan semestrarna började hade jag förmånen att besöka Bibliotekets vänners bokcirkel och berätta om mina egna favoritböcker och favoritförfattare. Det blev två timmars samtal om böcker och deras betydelse. Vi han med att prata om ett drygt 20-tal böcker. Bibliotekets vänners bokcirkel är ett exempel på folkbildning när den är som bästa; människor sluter sig samman för att lära sig mer, helt enkelt därför att det är så vansinnigt roligt.

 

Kommunens budget.

Strax innan semestern började fattade kommunfullmäktige beslut om kommunens budget för 2010. Den moderatledda alliansen trumfade igenom sitt förslag utan att ändra så mycket som ett kommatecken. Det socialdemokratiska budgetförslaget innehöll mer pengar till skolan och förskola för att inte lärartätheten och personalminskningarna skall bli för stora samt fler anställda specialpedagoger. Vi värnar kvalitén i verksamheterna.

 

Inom äldreomsorgen märks det i att vi genomföra en personalförstärkning inom det särskilda boendet så att kvalitén i boendet kan höjas för de äldre så att de också ska kunna vistas ute. Därför föreslår vi också att äldreboendets utemiljö skall rustas upp samt att de äldre ska ges större möjligheter att tycka till om och påverka kvalitén och innehållet i omsorgen. Vi föreslår en kraftig ökning av antalet platser inom komvux. Viktigt inte minst nu när arbetslösheten ökar.

 

Kommunens ekonomi

Det mesta pekar mot att kommunen kommer att göra ett negativt resultat 2009. Underskottet uppskattades till drygt 26 miljoner kronor efter maj månad.

Underskotten i styrelser och nämnder pekar på ett negativt resultat på drygt 24 miljoner. Noterbart är att den skattesänkning som alliansen genomför i år motsvarar ungefär 15 miljoner kronor.

 

Nu verkar det som om skatteutvecklingen blir något bättre i år, främst tack vare en bättre skattesluträkning för 2008, som påverkar skatteutfallet.

 

Lyckas inte nämnderna hålla sina budgetar och mycket talar för att social- och äldrenämndens underskott kommer att bli stort i år kan kommunens underskott bli ännu större.

I förhållande till budgeterat resultat är avvikelsen minus 59,4 miljoner.

 

Kommunen fälld i Länsrätten.

Länsrätten har överklagat kommunens beslut om avknoppning av kommunal verksamhet, i detta fall skolor och förskolor, till företaget Magnetica Education AB. Anledningen är att Upplands Väsby kommun inte avknoppat verksamheten på enligt länsrätten lagligt sätt. När det gäller överlåtelse av verksamhet till enskild näringsidkare får inte stöd till denne utges. Marknadspriset skall spegla det totala värdet av det som skall överlåtas. Länsrätten menar att så inte skett. Kommunen har överklagat beslutet.

 

Vår uppfattning har varit att innan avknoppningsverksamheten startade skulle kommunen ha tagit fram en regelbok för hur detta skulle gå till så att inte direkta olagligheter skulle uppstå eller riskera att uppstå. Vid detta tillfälle utredde Stadskontoret och SKL lagligheten i avknoppningsverksamheten. Stadskontoret kom fram till att det fanns tveksamheter i avknoppningsverksamheten ur konkurrenshänseende medan SKL uttryckte sig mildare.

 

Pelle Hellsing in memorial

Vår gruppledare i Social- och äldrenämnden Pelle Hellsing har gått bort. För oss som mötte Pelle, lärde känna Pelle som en rak och rättfram person. Pelles ledstjärna var rättvisa och solidaritet. Med stor kunskap, rika erfarenheter och ett hjärta i humanism och människokärlek stred Pelle för de små i samhället. Inom social- och äldreomsorgsverksamheten kom också Pelles goda ekonomiska kunskaper verksamheterna och nämnden till nytta.

 

Leif Berglund

Har du lust att höra av dig – gör det gärna.

Tele: 073 910 41 23

leif.berglund@upplandsvasby.se              

 

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2009-09-07 19:28