Politiska initiativ

 

Politik ät att vilja förändra samhället till det bättre. Därför arbetar vi ständigt med frågor som socialdemokratin här i Upplands Väsby ser kan göra vardagen bättre för kommuninvånarna. Ett sätt att göra detta på när man sitter i opposittion är genom motioner i kommunfullmäktige. Vi socialdemokrater har lagt öljande motioner i kommunfullmäktige:

  • Motion om upphandlingens strategiska betydelse
  • Interpellation om kostanderna för alla extra sammanträden
  • Upplands Väsby måste ta ett större ansvar för ensamkommande flyktingbarn
  • Förskolebarn som bevijats plats i annan kommun ska ha möjlighet att få skolskjuts
  • Vid studiebesök och utflykter ska skolan ge eleverna matsäck
  • Kommunen måste på ett systematiskt sätt bavaka barnens rättigheter genom en barnkonsekvensanalys
  • Barnskötare ska ges möjligheten att vidareutbilda sig till förskollärare
  • Alla elever på Vilunda gymnaium ska ha en egen dator
  • Se över flyktingmottagandet
Sidan uppdaterades senast: 2007-03-14 13:31